Offentliggørelser

Valg af sekretariatskommune for vandråd Odense Fjord og Lillebælt/Fyn

30.03.2017

Odense Kommune bliver sekretariatskommune for det kommende lokale vandråd i hovedvandopland 1.13 Odense Fjord, og Assens Kommune bliver sekretariatskommune for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn.

Landzonetilladelse - Egensevej 45, Otterup

29.03.2017

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Miljøgodkendelse til etablering og drift af gyllebeholder til afgasset biomasse på matr.nr. 1q, Gyldensteen Hgd., Nr. Sandager

29.03.2017

Nordfyns Kommune har givet miljøgodkendelse til etablering og drift af gyllebeholder til afgasset biomasse på matr.nr. 1q,
Gyldensteen Hgd., Nr. Sandager

Afgørelse af anmeldelse af skift i dyretype, Glavendrupvej 51, 5485 Skamby

17.03.2017

Afgørelse: Ændring af dyreholdet fra 630 årssøer og 300 slagtesvin, i alt 149,06 DE, til 1000 søer i farestald, 120 drægtige søer og 300 slagtesvin, i alt 94,98 DE

Godkendelse af anmeldelser efter § 31 – Skift af dyrtype på Fremmelev 21, 5450 Otterup

16.03.2017

Nordfyns Kommune har meddelt godkendelse til ændring af dyreholdet efter anmelderordningen Skift af Dyrtype.

Landzonetilladelse - Møllevej 8, Søndersø

14.03.2017

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Godkendelse af anmeldelser efter § 31 – Skift af dyretype på Jeppesgyden 4, 5450 Otterup

07.03.2017

Nordfyns Kommune har meddelt godkendelse til ændring af dyreholdet efter anmelderordningen Skift af Dyretype.

Mulighed for oprettelse af vandråd

06.03.2017

Mulighed for oprettelse af vandråd i hovedvandoplandene Lillebælt/Fyn og Odense Fjord.

Forslag til lokalplan 2017-2 og Forslag til Kommuneplantillæg 18 - Jernbanegade 5, Otterup

28.02.2017

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 23. februar 2017 besluttet, at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Kontakt

Strategi og Politik
Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00