Dispensation til udledning

06.09.2017

Nordfyns Kommune meddeler: Dispensation til midlertidig udledning af vand til § 3 natur

Adresse: Sø på matrikel 5o, Vellinge By Bederslev

Projekt: Dispensation til midlertidig udledning af vand til § 3 natur

Klagefrist: 4. oktober 2017