VVM-screening af skovrejsningsprojekt, Savværksvej 14, Ørbæk

12.10.2017

Nordfyns Kommune har foretaget vurdering af et skovrejsningsprojekt på ejendommen Savværksvej 14, 5400 Bogense i medfør af §3 i VVM-bekendtgørelsen.
Anlægget kræver ikke udarbejdelse af en VVM-redegørelse

Adresse: Savværksvej 14, 5400 Bogense

Projekt: VVM-screening af skovrejsningsprojekt

Klagefrist: 8. november 2017