VVM-screening af skovrejsningsprojekt, Rugårdsvej 780, Morud

11.10.2017

Nordfyns Kommune har foretaget vurdering af et skovrejsningsprojekt på ejendommen Rugårdsvej 780, 5462 Morud i medfør af §3 i VVM-bekendtgørelsen.
Anlægget kræver ikke udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

Adresse: Rugårdsvej 780, Morud

Projekt: VVM-screening af skovrejsningsprojekt

Klagefrist: 8. november 2017