Tillæg til miljøgodkendelse, Ejlby Lundevej 21 og 22, Søndersø

13.11.2017

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse efter § 11, stk. 3 til ændring af svineproduktionen på
Ejlby Lundevej 21 og 22, 5471 Søndersø.

Adresse: Ejlby Lundevej 21 og 22, 5471 Søndersø

Projekt:

Den nuværende godkendelse til 247,9 DE er ikke udnyttet og der er ikke bygget de staldbygninger, der er givet lov til.

Derfor ændres tilladelsen til 470 årssøer, 16.500 smågrise (7,0-33 kg) og 500 slagtesvin (30-110 kg), svarende til 203,11 DE samt 4 stk. ammekøer, 4 stk. kalve og 4 stk. opdræt, alle af tung race svarende til 5,43 DE. Ændringen sker i eksisterende bygningsmasse.

Klagefristen udløber den 11. december 2017