Miljøgodkendelse, Vædevej 42, 5462 Morud

16.11.2017

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse: Udvidelse af dyrehold på Vædevej 42, Morud
Miljøgodkendelse til udvidelse af slagtesvineproduktion

Adresse: Vædevej 42, 5462 Morud

Resume: Miljøgodkendelse til produktion af tungere slagtesvin

Klagefristen udløber 15. december 2017