Afgørelse af anmeldelse af skift i dyretype, Glavendrupvej 51, 5485 Skamby

17.03.2017

Afgørelse: Ændring af dyreholdet fra 630 årssøer og 300 slagtesvin, i alt 149,06 DE, til 1000 søer i farestald, 120 drægtige søer og 300 slagtesvin, i alt 94,98 DE

Adresse: Glavendrupvej 51, 5485 Skamby

Projekt: Afgørelse: Ændring af dyreholdet fra 630 årssøer og 300 slagtesvin, i alt 149,06 DE, til 1000 søer i farestald, 120 drægtige søer og 300 slagtesvin, i alt 94,98 DE

Klagefristen udløber den 18. april 2017