Anmeldelse af skift i dyretype på Bladstrupvej 63, 5400 Bogense

19.05.2017

Afgørelse: § 29 anmeldelse af skift i dyretype på Bladstrupvej 63, 5400 Bogense

Adresse: Bladstrupvej 63, 5400 Bogense

Resumé: Der er givet tilladelse til skift af dyretype fra 660 årssøer og 340 polte/slagtesvin fra 7,2-102 kg, til 698 årssøer. Ændringen sker i eksisterende staldanlæg.

Klagefristen udløber den 16. juni 2017