Foreløbig tilladelse efter vandforsyningsloven

18.05.2017

Foreløbig tilladelse til vandindvindingstilladelse på matr. nr. 6a V. Egense By, Grindløse, Nordfyns Kommune

Adresse: Matr. nr. 6a V. Egense By, Grindløse, Nordfyns Kommune

Projekt: Foreløbig vandindvindingstilladelse til erstatningsboring.

Klagefrist: 15. juni 2017