Screeningsafgørelse – miljøvurdering af Natura 2000-handleplaner

09.02.2017

Nordfyns Kommune har truffet afgørelse efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Nordfyns Kommune har foretaget screening af Natura 2000-handleplanerne for områderne Æbelø, havet syd for og Nærå Strand og Odense Fjord. Kommunen har vurderet, at der ikke skal foretages miljøvurdering af Natura 2000-handleplanerne.

Læs her: