Fremlæggelse af sag om regulering af vandløb

10.02.2017

Nordfyns kommune påtænker at give tilladelse til regulering af vandløb på matrikel 13a, Stensby By, Skamby

Fremlæggelse af sag om regulering af vandløb.

Nordfyns kommune påtænker at give tilladelse til regulering af vandløb på matrikel 13a, Stensby By, Skamby

Udkast til tilladelsen fremlægges hermed til gennemsyn for offentligheden jf. Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering, BEK nr. 834 af 27. juni 2016.

Kommentarer til sagen kan sendes til teknisk@nordfynskommune.dk inden mandag den 10. april 2017.