Tillæg til miljøgodkendelse Sunekær 11, 5471 Søndersø

01.12.2017

Nordfyns kommune har givet et tillæg til miljøgodkendelsen af BKT-Krom og Slib ApS, Sunekær 11, 5471 Søndersø

Adresse: BKT-Krom og Slib ApS, Sunekær 11, 5471 Søndersø.

Projekt: Tillæg til miljøgodkendelsen af BKT-Krom og Slib ApS, Sunekær 11, 5471 Søndersø. Tillægget gælder opstilling af to ekstra kromeringskar. Afgørelsen er samtidig en afgørelse om ”ikke VVM-pligt”.

Bemærk: Klagefristen er ændret til den 29. december 2017, klagevejledning kan ses i afgørelsen.