Miljøgodkendelse, Holemarken 29, 5450 Otterup

04.12.2017

Nordfyns Kommune meddeler: Miljøgodkendelse efter § 12 er afgjort på Holemarken 29, 5450 Otterup.

Adresse: Holemarken 29, 5450 Otterup.

Projekt: Der er givet lov til at udvide:

  • fra 8.740 stk. slagtesvin fra 30-102 kg
  • til 8.740 stk. slagtesvin fra 30-115 kg

Udvidelsen sker i eksisterende bygninger. Læs hele miljøgodkendelse her.

Klagefristen udløber den 2. januar 2018.