Endelig anmeldelse - Fulde stalde - Kellebyvej 38 5471 Søndersø

01.08.2017

Afgørelse: Anmeldelse efter anmelderordningen Fulde stalde/Emissionsbaseret Produktionstilpasninger på Kellebyvej 38, 5471 Søndersø

Adresse: Kellebyvej 38, 5471 Søndersø

Resumé: Svineproduktionen tillades drevet med 8.016 slagtesvin fra 32-223 kg, svarende til 223,32 DE.

Klagefristen udløber den 29. august 2017.