Skift af dyretype på Søndersøvej 363, 5471 Søndersø

19.04.2017

Afgørelse: Anmeldelse af skift af dyretype på Søndersøvej 363, 5471 Søndersø

Adresse: Søndersøvej 363, 5471 Søndersø

Resumé: Der er søgt om at ændre det tilladte antal dyreenheder (DE) i årssøer til flere smågrise og slagtesvin. Det samlede antal DE ændres ikke. Kvægholdet ændres ikke.

Klagefristen udløber den 17. maj 2017