Tilladelse til lokal nedsivning af overfladevand fra ny P-plads. Matrikelnr. 6cø, Hjorslev By, Otterup

21.04.2017

Kommunen har meddelt tilladelse til lokal nedsivning af overfladevand fra ny P-plads. Matrikelnr.
6cø, Hjorslev By, Otterup

Adresse: Ny P-plads. Matrikelnr. 6cø, Hjorslev By, Otterup

Resume: Nordfyns Kommune, Afdelingen for Vej og Park har søgt kommunens Afdeling for Natur og Miljø om tilladelse til lokal nedsivning af overfladevand fra ny, befæstet P-plads på ovennævnte matrikel

Klagefrist: Fristen for at klage over afgørelsen udløber den 19. maj 2017, klokken 23:59