2017

Afgørelse af anmeldelse af skift i dyretype, Glavendrupvej 51, 5485 Skamby

17.03.2017

Afgørelse: Ændring af dyreholdet fra 630 årssøer og 300 slagtesvin, i alt 149,06 DE, til 1000 søer i farestald, 120 drægtige søer og 300 slagtesvin, i alt 94,98 DE

Godkendelse af anmeldelser efter § 31 – Skift af dyrtype på Fremmelev 21, 5450 Otterup

16.03.2017

Nordfyns Kommune har meddelt godkendelse til ændring af dyreholdet efter anmelderordningen Skift af Dyrtype.

Landzonetilladelse - Møllevej 8, Søndersø

14.03.2017

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Godkendelse af anmeldelser efter § 31 – Skift af dyretype på Jeppesgyden 4, 5450 Otterup

07.03.2017

Nordfyns Kommune har meddelt godkendelse til ændring af dyreholdet efter anmelderordningen Skift af Dyretype.

Mulighed for oprettelse af vandråd

06.03.2017

Mulighed for oprettelse af vandråd i hovedvandoplandene Lillebælt/Fyn og Odense Fjord.

Forslag til lokalplan 2017-2 og Forslag til Kommuneplantillæg 18 - Jernbanegade 5, Otterup

28.02.2017

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 23. februar 2017 besluttet, at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring.

Lokalplan 2016-7, Boligområde, Banepladsen 11, Otterup

24.02.2017

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 23. februar 2017 vedtaget lokalplan 2016-7 endeligt

Rammelokalplan 2016 8 Lokalplan 2016 12 Fionagrunden og Tillaeg til spildevandsplan

24.02.2017

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 23. februar 2017 vedtaget de nævnte planer endeligt

1 2 3 4