2017

Lokalplan 2016-7, Boligområde, Banepladsen 11, Otterup

24.02.2017

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 23. februar 2017 vedtaget lokalplan 2016-7 endeligt

Rammelokalplan 2016 8 Lokalplan 2016 12 Fionagrunden og Tillaeg til spildevandsplan

24.02.2017

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 23. februar 2017 vedtaget de nævnte planer endeligt

Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan nr. 2016-5 Biogasanlæg

24.02.2017

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 23. februar 2017 vedtaget
de nævnte planer endeligt. 

Forslag til lokalplan 2017-4, Mindre erhvervsområde i Otterup samt kommuneplantillæg nr. 20

24.02.2017

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 23. februar 2017 vedtaget, at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring. 

Landzonetilladelse samt afgørelse om ikke VVM- pligt, Gyldensteensvej 130, Bogense

23.02.2017

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af gyllebeholder samt afgjort, at projektet ikke kræver VVM-pligt

Landzonetilladelse - Jersorevej 40, Bogense

21.02.2017

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Landzonetilladelse - Strandløkkevej 4, Bogense

21.02.2017

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Landzonetilladelse - Grønnegade 23, Otterup

20.02.2017

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Landzonetilladelse - Havrekær 38, Veflinge

14.02.2017

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Landzonetilladelse - Gyldensteensvej, Bogense

14.02.2017

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

1 2 3 4