2016

Lokalplan 2016-9 og Kommuneplantillæg nr. 17, Vestre Havnevej 1-11B

20.12.2016

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 15. december 2016 besluttet, at overnævnte planforslag fremlægges i offentlig høring

Forslag til lokalplan nr. 2016-11 Boligområde ved Stenløkkeparken

19.12.2016

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 15. december 2016 vedtaget, at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring.

Landzonetilladelse, Krogsbøllevej 12, Otterup

15.12.2016

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Miljøgodkendelse efter § 12 af svineproduktion på Moderupvej 18, 5471 Søndersø

12.12.2016

Miljøgodkendelse til en produktion på 800 årssøer og 400 polte (90-110 kg), svarende til 184,9 DE på Moderupvej 18, 5471 Søndersø

Landzonetilladelse - Middelfartvej 87, Bogense

09.12.2016

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Landzonetilladelse - Strøbyvej 79, Otterup

09.12.2016

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

VVM-screening af skovrejsningsprojekt, Skovsgårdevej 35, Søndersø

08.12.2016

Nordfyns Kommune har foretaget vurdering af et skovrejsningsprojekt på ejendommen Skovsgårdevej 35, 5471 Søndersø i medfør af § 3 i VVM-bekendtgørelsen. Anlægget kræver ikke udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

Revurdering af dyreholdet på Langehede 69-71, 5471 Søndersø

06.12.2016

Nordfyns Kommune har meddelt Revurdering af dyreholdet på Langehede 69-71, 5471 Søndersø

Miljøtilladelse efter § 10 for svineproduktion på Skebyvej 15, 5450 Otterup

05.12.2016

Nordfyns Kommune har meddelt miljøtilladelse efter § 10 for svineproduktion på Skebyvej 15, 5450 Otterup

Landzonetilladelse - Krogsbølle Bygade 54, Otterup

02.12.2016

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17