Tilgængelighed til Folketingsvalg

Det kan som handicappet være svært at komme til afstemningsstedet onsdag d. 5. juni, når der er valg.

På denne side opsummeres det kort, hvilke muligheder du har for at stemme til Folketingsvalget på anden vis, samt hvilke muligheder du har for at få hjælp til stemmeafgivning.

Tilgængelighed på valgdagen

Alle afstemningssteder er indrettet, så de er tilgængelige for handicappede. Der er på hvert valgsted en ekstra bred stemmeboks med god plads til kørestol eller el-scooter og evt. hjælpere.

Denne stemmeboks er indrettet med en særlig lup, som kan forstørre tekst til firedobbelt størrelse. Du kan sætte dit kryds med en filtpen, der er lettere at se end en normal blyant. Der er tillige en LED-lampe, der kan hjælpe personer med nedsat syn. 

På afstemningsstedet Sletten Skole afdeling Nordvest i Otterup vil der i den ene stemmeboks være et hæve-sænke-bord, og der er en CCTV (Closed Circuit Television), der kan forstørre teksten, ændre kontrast og lysstyrke. Det forudsættes, at du selv kan betjene CCTV’en. 

Andet afstemningssted

Husk, at hvis et valgsted er bedre egnet for dig end det afstemningssted, du hører til, kan du søge om at blive overflyttet, så du kan stemme dér på valgdagen. Det er en betingelse, at ændringen af afstemningssted er begrundet i dit handicap eller nedsatte førlighed. 

  • Ansøgningsskema printes eller rekvireres ved Bibliotek og Borgerservice, og skal være Borgerservice i hænde senest tirsdag den 28. maj kl. 12.00. 

  • Ansøgning om at brevstemme i hjemmet skal være Borgerservice i hænde senest lørdag den 25. maj kl. 13.00.

Stemmeafgivning i bil uden for valgstedet

Hvis du på valgdagen har svært ved at komme ind i valglokalet, er det muligt, at du kan blive ude i bilen og afgive din stemme derfra. Det kræver blot, at du får kontakt til en valgstyrer/tilforordnet på afstemningsstedet, som vil sørger for, at der kommer to personer ud til dig med en stemmeseddel og en transportabel stemmeurne. Selvom du sidder i bilen, er der stadig ingen, der må se, hvad du stemmer.

Hjælp til stemmeafgivning på valgstedet

Har du brug for hjælp til at få læst stemmesedlen højt eller hjælp til at sætte krydset, kan du sige det til de hjælpere, der står udenfor stemmeboksene. De vil herefter sørge for, at to udpegede personer (enten valgstyrere eller tilforordnede) går med dig ind i stemmeboksen og hjælper dig.

Du kan nøjes med at få hjælp til at få forklaret stemmesedlens indhold og få vejledning om fremgangsmåden, og derefter kan du selv sætte krydset, uden at andre ser det. Hvis du kommer til at lave en fejl, kan du altid få en ny stemmeseddel.

For at få hjælp til at stemme kræver det, at du umiddelbart over for dem, der skal hjælpe dig med at sætte krydset, utvetydigt kan fortælle dem, hvilket parti eller hvilken kandidat du ønsker at stemme på.
Det er ikke nok, at det eksempelvis står på en seddel, som du har med hjemmefra. Ingen af hjælperne må give dig råd om, hvem du skal stemme på eller opfordre dig til at stemme på en bestemt kandidat eller et bestemt parti. Det samme gælder for en personlig hjælper.

Egen hjælper

Hvis du har en person med, som du gerne vil have skal hjælpe dig, kan denne person erstatte en af de to udpegede hjælpere fra valgstedet. Du vil herefter få hjælp af din egen personlige hjælper og en udpeget hjælper, der vælges imellem valgstyrerne eller de tilforordnede på valgstedet.
Hvis det er tydeligt for hjælperne, at du er handicappet (hvis du har en "umiddelbar konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse"), kan du bede om kun at få hjælp af din personligt udpegede hjælper. Du vil herefter være alene i stemmeboksen med din egen hjælper. 
Din egen personlige hjælper må modsat valgstyrerne og de tilforordnede gerne være kandidat eller nærtstående til en kandidat.

Tavshedspligt

De myndighedspersoner, der evt. hjælper dig med at afgive din stemme, har tavshedspligt i forhold til, hvad de måtte få at vide omkring, hvordan du har stemt. Det gælder også oplysninger om, hvorvidt du overhovedet har stemt eller ej.

Brevstemme

Hvis det er nemmere for dig at blive transporteret til Borgerservice i Otterup, Bogense eller Søndersø i ugerne inden valgdagen d. 5. juni 2019, kan du brevstemme inden for den almindelige åbningstid.

Ved brevstemmeafgivning er det muligt at få den samme hjælp til stemmeafgivningen, der er beskrevet ovenfor.

Der er en lup, der forstørrer fire gange, LED-lampe og filtpen på Bibliotek og Borgerservice i Otterup, Søndersø og Bogense. Der er endvidere en CCTV og et hæve-sænke-bord på Borgerservice i Otterup til brevstemmeafgivning. 

Der arrangeres brevstemmeafgivning på plejecentre, og du har ligeledes mulighed for at ansøge om at brevstemme i eget hjem.

Læs mere om brevstemmeafgivning på undersiden brevstemme.

Siden blev sidst opdateret 08.05.2019 af indholdsansvarlig RIKKLA

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag   09.00 - 15.00
Tirsdag 09.00 - 15.00
Onsdag 09.00 - 15.00
Torsdag 09.00 - 17.00
Fredag 09.00 - 13.00