Brevstemme til Folketingsvalg

Du kan vælge at afgive din stemme pr. brev fra onsdag den 15. maj til og med lørdag d. 1. juni 2019.

Brevstemmeafgivning foregår på Bibliotek og Borgerservice i Bogense, Otterup eller Søndersø. Du kan brevstemme i Bibliotek og Borgerservices betjente åbningstid, som du finder på Bibliotek og Borgerservices hjemmeside. Udover i Bibliotek og Borgerservices normale åbningstider har du mulighed for at brevstemme:

  • Lørdag den 18. maj, kl. 10-13 i Otterup
  • Torsdag den 23. maj, kl. 9-17 i Otterup, Bogense og Søndersø
  • Lørdag den 25. maj, kl. 10-13 i Bogense
  • Lørdag den 1. juni, kl. 9-16 i Otterup

Vær opmærksom på at legitimation (sundhedskort, kørekort eller lignende) skal medbringes, for at du kan brevstemme. 

Brevstemmeafgivning i hjemmet

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan komme til det almindelige afstemningssted på valgdagen, kan du afgive stemme i hjemmet eller på det plejehjem el.lign., hvor du opholder dig. Det er dog en betingelse, at du ansøger om det. 

Ansøgningsblanket kan printes eller rekvireres hos Borgerservice på tlf. 64 82 82 82. Ansøgningen skal være Borgerservice i hænde senest lørdag den 25. maj kl. 13.00. Borgerservice i Bogense holder åbent kl. 10-13 denne dag. Blanketten kan også sendes elektronisk eller afleveres i postkasserne på de øvrige Borgerservices.  

Hvis du på grund af funktionsnedsættelse vil afgive din stemme på et andet valgsted, skal ansøgning herom være Borgerservice i hænde senest tirsdag den 28. maj kl. 12.00.  

Hvis du modtager hjemmehjælp, kan du få udleveret ansøgningsblanketten af hjemmehjælperen. To tilforordnede vælgere vil efter fristens udløb snarest aflægge besøg i hjemmet for stemmeafgivningen.

Tilgængelighed og hjælpemidler

På Bibliotek og Borgerservice i Otterup er der et hæve/sænkebord til rådighed for kørestolsbrugere. Der er ligeledes en CCTV (Closed Circuit Television), der kan hjælpe personer med nedsat syn med at forstørre stemmesedlen, og der kan tillige ændres kontrast og lysstyrke. Det forudsættes, at du selv kan betjene CCTV’en.

På alle 3 brevstemmesteder er der desuden hjælpemidler i form af en lup, en LED-lampe og en sort filtpen til rådighed for borgere med nedsat syn.

Du kan læse mere om tilgængelighed og handicappedes rettigheder ved valg på undersiden om tilgængelighed.


Siden blev sidst opdateret 09.05.2019 af indholdsansvarlig RIKKLA

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag   09.00 - 15.00
Tirsdag 09.00 - 15.00
Onsdag 09.00 - 15.00
Torsdag 09.00 - 17.00
Fredag 09.00 - 13.00