Naturpark Nordfyn

Nordfyns Kommune skal have en Naturpark

Nordfyns Kommune skal have en Naturpark

Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune besluttede sidste år, at vi skal have en naturpark i Nordfyns kommune. Naturparken er en del af ambitionen om at blive Danmarks førende friluftskommune og vil være en del af Nordfyns Kommunes friluftsstrategi.

Naturparkens placering

Vi ved endnu ikke, hvor naturparken præcis vil komme til at være placeret.


Det afhænger helt af, hvem der har lyst til at være en del af parken.


At være en del af naturparken er et tilbud til de lodsejere, som er beliggende i eller i tilknytning til Natura2000 områderne omkring Æbelø, Bogense og Nærå Strand og Odense Fjord, samt området langs kysten fra Flyvesandet til Enebærodde.


Da det er et krav at det bliver et sammenhængende område, skal vi helst have så mange med som muligt, inkl. dine naboer.

Frivilighed

Naturparken er helt og holdent baseret på frivillighed, og alle lodsejere har egenrådigt indflydelse på om de ønsker at deltage, hvor meget de ønsker at deltage, og om de evt. ønsker at udtræde undervejs.

Hvem kan blive en del af naturparken?

Lodsejere beliggende i nærheden af den nordfynske kyst, og som ønsker at blive en del af konceptet Danske Naturparker.

Hvad betyder det for mig?

Som del af en Dansk Naturpark er du med til at styrke og udvikle dit lokalområde.


Du får indflydelse på udviklingen af dit nærområde, hvad enten det drejer sig om natur, kulturarv, friluftsliv, formidling eller turisme, eller det er den erhvervsudvikling der kan følge med ved udvikling og branding af særlige ”naturparkprodukter”.


Det kan således også være en hjælp til at løfte dit lokalområde yderligere, og gøre det til et endnu mere attraktivt sted at flytte til og bo i.

Hvad betyder det for anvendelsen af mine arealer?

Ingenting!


Som lodsejer i en Dansk Naturpark har du altid mulighed for:


  • At fortsætte den eksisterende erhvervsaktivitet på landejendommen, f.eks. jordbrug.
  • At bestemme, om dine arealer skal indgå i projektet.
  • At vælge, hvilke projekter du vil engagere dig i.
  • At vælge, hvor meget du vil engagere dig i de projekter, du selv har valgt at deltage i.
  • At være medbestemmende i, i hvilken retning udviklingen af naturparken skal ske.
  • Frit at vælge om du vil ind- eller udtræde af naturparken.

Hvad er grundlaget for naturparken?

Naturparken skal indeholde mindst 50 % beskyttet natur og skal være et sammenhængende areal.


Derudover skal der være fokus på 6 temaer i naturparken:


Natur:
Natur og herlighedsværdien af natur og landskab.
Hvad er særligt unikt for dit område?
Kan det udvikles og hvordan?

.

Kulturarv:
Kysten på Nordfyn bygger også på store inddæmmede arealer.
Hvilke historier fortæller det om os og landskabet?
Hvordan passer vi på den kulturarv vi har?

.

Friluftsliv:
Hvilke muligheder har vi for et aktivt friluftsliv i området?
Hvordan gør vi det endnu bedre?

.

Erhverv:
Hvilke erhverv er de største i dit lokalområde, og hvordan understøttes erhvervets mulighed for samarbejde og udvikling i en naturpark?

.

Formidling:
Vi er stolte af vores egn, og vil gerne vise den frem med tilhørende fortællinger – både til hinanden, men også til vores familie og besøgende.

.

Turisme:
Turister er alle der besøger Nordfyn, inkl. dig selv.
Men turister er også gæster som køber overnatninger på Nordfyn, forelsker sig i vores natur, og køber vores ”naturparkprodukter”. Og måske blive så glade for Nordfyn at de ender med at flytte til vores dejlige område.

Danske Naturparker, hvad er det?

Danske naturparker er en mærkningsordning der drives af Friluftsrådet.


Danske Naturparker er baseret på samarbejde mellem frivillige aftaler, lokalt engagement og kommunal planlægning.


Danske Naturparker er en del af Europarc, den europæiske sammenslutning af parker i 36 lande.

Vil du vide mere

Du kan læse mere om Danske Naturparker og Friluftsrådets mærkningsordning på Friluftsrådets hjemmeside:

www.friluftsraadet.dk/kommuner/faa-dansk-naturpark


Du er også velkommen til at kontakte projektleder Lise-Lotte Kragh på
tlf.: 64 82 81 15 eller på mail: naturpark@nordfynskommune.dk

Siden blev sidst opdateret 18.01.2021 af indholdsansvarlig LLK

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00