Nordfyn:Statsministeren besøger Særslev-Hårslev-Skolen

11.09.2017

Særslev-Hårslev-Skolen er en af de 120 skoler, som kan kan få del i den nationale pulje til "elevløft" - en pulje, som belønner skoler for at løfte fagligt svage elever. Statsminister Lars Løkke Rasmussen besøger skolen torsdag den 14. september for at høre om skolens indsats for at skabe et bedre læringsmiljø. Besøget finder sted kl. 13.30-14.30 på afdeling Særslev, Vestergade 5, 5471 Særslev.

 
 

Statsministeren besøger 7. klasse, der er en del af det nationale program for elevløft. Her vil der være dialog med både lærere og elever. Desuden vil der være besøg i et klasseværelse, hvor børn fra mellemtrin og udskoling er samlet til dialog om skolens nye mobil- og udepolitik. En politik, hvor eleverne afleverer deres mobiltelefoner ved skoledagens start, og hvor alle elever er udenfor i frikvartererne.

 

Skoleleder Wilhelm Hallum ser frem til besøget.

"Vi er meget stolte over, at statsministeren tager sig tid til at møde vores elever og personalet. Over de seneste par år har vi gjort meget for at skabe forbedringer i læringsmiljøet. Vores nye mobilpolitik og udepolitik har været med til at give meget bedre trivsel og dermed et bedre afsæt for at lære. Det glæder vi os til at snakke med statsministeren om", siger skoleleder Wilhelm Hallum.

 

Det bliver en fest

Der bliver gjort en fest ud af besøget. Alle børn fra skolens anden afdeling i Hårslev og de to familiehuse i Hårslev og Særslev bliver kørt til skolen, hvor de vil være klar til at tage imod statsministeren. Der være kage og saftevand til alle.

 

Deltagere: Borgmester Morten Andersen, formand for Børne- og Ungeudvalget Jens Otto Dalhøj, kommunaldirektør Morten V. Pedersen, direktør for Børn og Unge Ejner Jensen, skole- og dagtilbudschef Gitte Høj Nielsen og skoleleder Wilhelm Hallum.

 

Fakta om program for elevløft:

  • Det er frivilligt for puljeskolerne at deltage i det tre-årige program, som begynder i august/september 2017.
  • Skolerne får inspiration og vejledning til at gennemføre lokale indsatser på kick off-konference, vejledningsdage og via videosparringssamtaler.
  • Inspirationsmaterialer giver skolerne inspiration til at igangsætte virkningsfulde indsatser, der kan løfte eleverne fagligt.
  • Skolernes erfaringer formidles og deles med andre skoler landet over.
  • Skolernes kan indgå i netværk med andre skoler. Netværkene har fokus på løbende understøttelse af videndeling og -anvendelse.

 

Læs mere om puljen (Undervisningsministeriets hjemmeside)

 
Kontaktinformation

Borgmester Morten Andersen, mobil 40 40 24 47
Skoleleder Wilhelm Hallum, mobil 20 16 07 94