Lokalområd går ind i SÆNK FARTEN kampagne

03.04.2017

Nordfyn: 9 nordfynske lokalråd er gået aktivt ind i SÆNK FARTEN kampagnen og er dermed med til at sikre, at kampagnen sætter ind, hvor problemerne er størst.

 
IMAGE
 

I april måned deltager Nordfyns Kommune i den landsdækkende SÆNK FARTEN kampagne, der er iværksat af Rådet for Sikker Trafik. Som noget nyt har kommunen i år tilbudt, at lokalrådene selv bestemmer, hvor skiltene skal sættes op. På den måde sikres det, at skiltene kommer til at stå lige dér, hvor borgerne oplever de største problemer med fartglade bilister.

 

I de deltagende lokalområder er det også lokalrådene, der helt konkret står for at banke skiltene i jorden. Formand for Teknik- og Miljøudvalget Franz Rohde siger:

"Det her er et godt eksempel på, hvordan vi sammen med vores aktive medborgere kan nå langt bedre resultater, end hvis vi bare selv besluttede, hvor skiltene skulle stå. Det er nu og engang sådan, at man har langt større føling med, hvor der køres for stærkt, når man selv bor i området".

 

Kampagnen foregår i ugerne 14, 15 og 16, og forventningen er, at der bliver sat langt flere skilte op, når lokalrådene går aktivt ind i kampagnen. Konkret er forventningen, at der kommer 80 skilte op, mod 40 skilte de tidligere år. I det ene område, hvor lokalrådet ikke er gået ind i kampagnen, er der indhentet forslag til, hvor skiltene kan placeres i deres område. På den måde sikres det også her, at der er lokal indflydelse på skilteplaceringen.

 

Der kan læses mere om kampagnen her:

http://www.sikkertrafik.dk/kampagner/saenk-farten

 
Kontaktinformation

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Franz Rohde, mobil 24 60 27 73

Ingeniør Tom Hørmann, Nordfyns Kommune, tlf. 64 82 88 32