Kommunikationsstrategi 2015-2017

Kommunikationsstrategien sætter den fælles retning for kommunikationsindsatsen 2015-17. Den skal skabe sammenhæng, kvalitet og ikke mindst effekt af kommunikationen fra Nordfyns Kommune.

Nordfyns Kommune arbejder hele tiden på at gøre kommunikationen bedre. God og effektiv kommunikation er nemlig med til at gøre vores service endnu bedre.

Kommunikationsstrategien skal sikre, at der løbende sker udvikling af Nordfyns Kommunes kommunikation. Strategien tager afsæt i følgende værdier for kommunens kommunikation:

  • Vi er troværdige: Man kan stole på det, vi siger.
  • Vi er åbne: Man kan komme i kontakt med os, og man kan få adgang til alle relevante informationer.
  • Vi tager initiativ: Vi kommunikerer ikke kun, når vi bliver spurgt. Vi melder ud på eget initiativ, også om de ubehagelige sager.
  • Vi er til at forstå: Al vores kommunikation er målrettet modtagerne og skal skabe værdi for modtagerne.

Strategi for Kommunikation er Nordfyns Kommunes første Kommunikationsstrategi, og den erstatter Kommunikationspolitikken fra 2009. 

         
         
 Kommunikationsstrategien
   Handleplanen
  Analysen
Siden blev sidst opdateret 29.04.2015 af indholdsansvarlig SOB