Udbud af Pilegårdsvænget 19, 5471 Søndersø

11.10.2017

Pilegårdsvænget 19 i Søndersø sendes hermed i udbud.

Pilegårdsvænget 19 er på 832 m² og prisen er fastsat til 286.015 kr. inkl. moms og kloaktil-slutningsbidrag.

Udbudsperioden løber fra den 12. oktober 2017 til 26. oktober 2017. I denne periode er det udelukkende muligt at afgive købstilbud. Det er ikke muligt at reservere byggegrunden.

Materiale vedrørende grundsalg kan rekvireres hos Strategi og Politik i Bogense på telefon 64 82 81 87 eller her:

- Blanket til afgivelse af købstilbud
- Reservationsregler
- Udbudsbekendtgørelse
- Kortinfo

Salg af byggegrunde sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.
Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og at kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere tilbud end den fastsatte pris.
Hvis der fremkommer et højere købstilbud end den fastsatte pris, skal alle tilbudsgivere, der har afgivet tilbud om køb af grunden til mindst den udbudte pris, have mulighed for at frem-komme med supplerende tilbud.

Prisen er minimumspris.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Tilbud med original underskrift sendes til Nordfyns Kommune, Strategi og Politik, Østergade 23, 5400 Bogense eller til post@nordfynskommune.dk og skal være os i hænde senest torsdag den 26. oktober 2017.

Åbningen af tilbuddene er ikke offentlig.