Nye veje og stier i Otterup Byskov

06.10.2017

Markering af færdiggørelse den 12. oktober 2017

Naturstyrelsen Fyn har siden sidste år arbejdet med at etablere og forbedre veje og stier i Otterup Byskov og Mose for at forbedre besøgendes færdsel og muligheder for friluftsliv. 

Der er tale om i alt 950 meter skovvej i Byskoven, ligesom en strækning på 1200 meter af Nordfyns Kommunes Grønne Sti gennem Otterup Mose er blevet forbedret. 

Vej- og stiarbejdet er etableret i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Nordfyns Kommune, bl.a. finansieret af regeringens Naturpakke fra 2016.

Nordfyns Kommune og Naturstyrelsen Fyn vil gerne markere færdiggørelsen ved et arrangement torsdag den 12. oktober kl. 15.00.

Mødested: Parkeringspladsen over for Skovvænget, se nedenstående kort.

Der vil være taler af udvalgsformand Franz Rohde, Nordfyns Kommune og skovrider Jakob Harrekilde Jensen, Naturstyrelsen Fyn.

Efter talerne vil der være mulighed for at gå en mindre tur på ca. 2,0 km, hvor der undervejs vil blive fortalt om etableringen af veje og stier samt driften af Otterup Byskov og Mose.

Naturstyrelsen er efterfølgende vært ved en mindre forfriskning.

Otterup Byskov