Nordfyns Kommunes Fælleslegat for værdigt trængende

09.10.2017

Ovennævnte legat uddeles i december måned 2017.

Legatuddelingen fra Nordfyns Kommunes Fælleslegat for værdigt trængende kan søges til et af nedenstående formål:

  1. Støtte til værdigt trængende i Nordfyns Kommune.
  2. Støtte til unge under uddannelse, der er hjemmehørende i Nordfyns Kommune
  3. Støtte til forskønnelsesarbejder i tidligere Nordfyns Kommune.

Ansøgning skal indsendes til Bibliotek og Borgerservice, Søndergade 2, 5450 Otterup, mrk. ”Nordfyns Kommunes Fælleslegat for værdigt trængende”.

Ansøgning om ovennævnte legatportioner skal foretages på et særligt ansøgningsskema, der kan hentes på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk/legat – eller rekvireres ved henvendelse til Nordfyns Kommune, tlf. 64 82 82 82.

Senest fredag den 03. november 2017.

Såfremt ansøger ikke har hørt fra Nordfyns Kommune inden den 15. december 2017 er man ikke kommet i betragtning.