Opfølgning på pressedækning af Veflinge Vandværk

16.03.2017

På baggrund af Fyens Stiftstidendes dækning af vandkvaliteten omkring Veflinge Vandværk har Nordfyns Kommune i dag haft en samtale med Styrelsen for Patientsikkerhed (den tidligere embedslægeinstitution).

Samtalen giver ikke anledning til, at Nordfyns Kommunes tidligere vurdering, som er foretaget i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed, ændres. 

Mediedækningen skaber naturligvis utryghed hos vandværkets forbrugere. På den baggrund vil Nordfyns Kommune gå i dialog med vandværket for at drøfte, om vandværket fremadrettet kan informere sine kunder bedre, særligt med henblik på de løbende udfordringer, som vandværket arbejder med. Desuden vil Nordfyns Kommune afholde et opfølgende møde med Styrelsen for Patientsikkerhed i næste uge.

Føler borgere sig utrygge ved at drikke vand fra Veflinge Vandværk efter pressedækningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte vandværket eller Nordfyns Kommune.