Veflinge Vandværk: Nordfyns Kommune svarer på kritik

16.03.2017

I en artikel i Fyens Stiftstidende den 16. marts 2017 rettes der kritik af Nordfyns Kommunes håndtering af vandprøveresultater omkring Veflinge Vandværk tilbage i 2012 og 2013. Nordfyns Kommune er uenig i ankepunkterne.

Historikken omkring målingerne viser, at kommunen har fulgt gældende procedurer og løbende har inddraget den daværende embedslægeinstitution netop for at sikre en korrekt sagsgang. Det fremgår af sagsakterne, som Fyens Stiftstidende har haft fuld adgang til, at kommunen løbende har vendt handlemuligheder med myndighederne og har fulgt anbefalingerne herfra.

Fyens Stiftstidende viderebringer tillige kritik af, at kommunen - efter avisens opfattelse - ikke informerer sine borgere tilstrækkeligt omkring sundhedsrisici. Heller ikke denne kritik kan Nordfyns Kommune genkende. Nordfyns Kommune informerer naturligvis sine borgere omgående, når der er fare for liv og helbred. Det har der ikke været i denne sammenhæng, og derfor har der heller ikke været informeret om det. Også i forhold til kommunikationsniveauet har kommunen rådført sig med embedslægen, der er enig i kommunens dispositioner.

Fyens Stiftstidende behandler prøveresultater taget ved selve vandboringen (råvandet) og prøveresultater taget ved udgangsvandet (drikkevandet) under ét. Det er en misforstået tilgang til vandprøver. Det afgørende er kvaliteten af drikkevandet, hvilket også tydeliggøres af, at der ikke opereres med grænseværdier for råvandet.

En gennemgang af vandprøverne, for så vidt angår drikkevandet, viser, at der i 2016 var en overskridelse, som blev vurderet til at kunne udgøre en sundhedsrisiko. Her blev der meddelt kogepåbud, og vandværket orienterede sine forbrugere. Også her var øvrige myndigheder involveret.

På den baggrund mener Nordfyns Kommune ikke, at kritikken i den pågældende artikel er berettiget, og det er meddelt til Fyens Stiftstidende, uden at det har ført til en nuancering af sagen.

Nordfyns Kommune svarer i dag og i de kommende dage på spørgsmål fra borgere, som på baggrund af artiklen i Fyens Stiftstidende er kommet i tvivl om kvaliteten af deres drikkevand. Henvendelse kan ske til kommunens hovednummer på tlf. 64 82 82 82. Generelt kan siges, at alt drikkevand i Nordfyns Kommune lever op til gældende kvalitetskrav.