Årsmøde i Landdistriktsrådet 18. maj

11.05.2017

Gæstetaler er Annette Vilhelmsen

Torsdag den 18. maj kl. 19.00 afholder Nordfyns Landdistriktsråd den årlige generalforsamling.

Alle lokalråd, der opfylder betingelserne for medlemskab, har 2 stemmer på generalforsamlingen.

Nordfyns Landdistriktsråd har stor betydning for livet i de nordfynske landdistrikter, og er meget aktiv, når det gælder opbakning til de områder, der ønsker udvikling. Landdistriktsrådet har blandt andet til opgave at indstille projekter til tilskud fra Puljen til lokale initiativer. På mødet vil årets modtagere af midler fra Puljen til lokale initiativer få overrakt bevis på deres tilskud.

I år er der forslag om en mindre justering af vedtægterne. Det drejer sig hovedsageligt om nogle tilpasninger omkring indkaldelse til generalforsamling, samt præcisering af betingelserne for medlemskab af landdistriktsrådet.

Annette Vilhelmsen, direktør for Tietgen i Odense og tidligere minister, holder oplæg om Liv i landdistrikterne – herunder vigtigheden af ildsjæles indsats

Mødet afholdes i Tingstedet på Søndersø Rådhus, og Landdistriktsrådet serverer sandwich og øl/vand/kaffe.

Mødet er åbent for alle interesserede.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
Formand Niels Bo Nielsen: rulle1@mail.dk
Næstformand Kjeld Hansen: kjeldkramsbjerg@gmail.com