Nyt nordfynsk børnetopmøde får prominente deltagere

11.01.2017

Undervisningsminister Merete Risager og professor Lene Tanggaard er blandt indlægsholderne, når den første udgave af det nordfynske børnetopmøde løber af stablen mandag den 6. marts 2017. Initiativet til mødet kommer fra Børne- og Ungeudvalget, og tanken er, at mødet fremover skal afholdes med jævne mellemrum.

PRESSEMEDDELELSE

"Vi har savnet et sådan forum, hvor vi dels kan skabe et fælles indblik i udviklingen inden for børne- og ungeområdet, og dels drøfte den hverdag, som vi som kommunale aktører tilbyder vores børn og unge", siger formand for Børn- og Ungeudvalget Jens Otto Dalhøj (I).

"Dannelse set i læringsperspektiv for de 0 - 18 årige" er valgt som det første tema for børnetopmødet, og dermed ønsker Børne- og Ungeudvalget at sætte fokus på, hvordan kommunens børn og unge lærer at tage ansvar for deres egen læring og rolle som aktive medborgere.

"Både i vores dagtilbud og skoler har vi arbejdet meget fokuseret og målstyret, på at kommunens børn og unge lærer så meget som muligt. Det indebærer også, at vores børn og unge lærer evnen at mestre deres eget liv, og at alle gøres livsduelige i en verden, der bliver mere og mere kompleks", siger Jens Otto Dalhøj.

Foreløbigt har undervisningsminister Merete Risager og professor Lene Tanggaard foreløbig sagt ja til at være oplægsholdere. Børne- og socialminister Mai Mercado er ligeledes indbudt til at holde oplæg.

Alle pædagogiske medarbejdere fra dagtilbud og skoler er inviteret til børnetopmødet, ligesom de forældrevalgte bestyrelser i alle institutionerne og kommunalbestyrelsen. Står det til Børne- og Ungeområdet, skal drøftelserne på børnetopmødet dog brede sig endnu længere ud i organisationen.

"Børne- og Ungeudvalget håber, at børnetopmødet vil sætte gang i en bevægelse, hvor de valgte temaer tages op rundt omkring på kommunens institutioner i form af drøftelser og aktiviteter under mere lokale forhold", siger Jens Otto Dalhøj.

Kontakt

Formand for Børne- og Ungeudvalget Jens Otto Dalhøj, mobil 40 50 15 82

Skole- og dagtilbudschef Gitte Høj Nielsen, mobil 23 60 37 52