Forhøjet vandstand: her kan du hente sandsække

04.01.2017

DMI har varslet vandstandsstigninger primært på Sydfyn, Ærø og Langeland på mellem 1.3 - 1.8 meter over daglig vande.

Borgerne opfordres til at sikre privat ejendom med sandsække.

Sandsække kan afhentes hos:
Falck, Vestergade 15, 5400 Bogense

DMIs seneste målinger kl. 8.30:

Bagenkop 1,62
Assens 1,58
Bogense 1,15
Faaborg 1,61
Odense Fjord 1,20
Slipshavn 1,16
Kerteminde havn 1,11

Det betyder, at især Assens, Fåborg, Svendborg, Langeland og Ærø rammes af vandstandsstigninger, der primært rammer havneområder, lavtliggende dæmninger, sommerhusområder, hvor der må forventes oversvømmelser.

Beredskab Fyn vil sammen med Fyns Politi og andre myndigheder koncentrere sin indsats om at sikre, at ingen borgere kommer til skade, ligesom beredskabet vil forsøge at sikre vigtige bygninger, elforsyning m.v. samt kritisk infrastruktur, således at redningskøretøjer kan komme frem.

Desuden opfordres borgerne til at holde sig væk fra oversvømmede områder, og efterkomme myndighedernes anvisninger.

Hold dig opdateret om forhøjet vandstand her: http://www.dmi.dk/