Ændringer i visiteret kørsel

08.02.2017

Nordfyns Kommunes specialkørsel har været i udbud. Det betyder, at en stor del af de faste visiterede kørsler, såsom aktivitetskørsel, genoptræning og specialskolekørsel overgår til lokale vognmænd.

Det medfører en række forbedringer for dig, der er visiteret til kørsel.

Fra 1. marts 2017 skal alle, der har praktiske spørgsmål til deres kørsel, rette dem direkte til den vognmand, der står for kørslen. Det betyder en mere effektiv kommunikationsgang.

Har du brug for at afmelde din kørsel, skal du bare ringe til den vognmand , der har kørslen.  Afmeldinger længere end 5 dage ud i fremtiden skal dog ske til den afdeling i kommunen, som har bevilget kørslen.

Det er fortsat Nordfyns Kommune, der står for at bevilge kørsler.

Du kan se fordelingen af kørsler på vognmænd og telefonnumre  i  skemaet nedenfor:

Oversigt - Vognmænd