Rydning af bevoksning ved landkanalen

05.12.2017

Kommunen plejer arealer ved det grønne hjerte.

Der er mandag d. 4 december blevet ryddet vedopvækst i folden ved det grønne hjerte. Rydningen er sket som et plejetiltag for at forbedre tilstanden af strandengsvegetationen og med henblik på afgræsning.

Kommunen vil i den kommende periode også foretage en mindre rydning i bevoksningen langs landkanalen for at kunne bekæmpe Kæmpe Bjørneklo til foråret.  Rydningen vil være så hensigtsmæssig og så begrænset som mulig, da påvirkningen af det eksisterende dyreliv skal være mindst mulig.