Nordfyns Kommune etablerer parkeringskontrol

08.08.2017

Nordfyns Kommune er i gang med at etablere parkeringskontrol, og vores parkeringsvagter er klar til at gå i gang.

Vi har overtaget ansvaret for parkeringskontrollen fra politiet. Det betyder, at du fremover skal huske at orientere dig om parkeringsreglerne de steder, hvor du parkere. Hold øje med skilte, der kan være sat op ved indkørslen til området.

Er din parkering ikke lovlig, kan den medføre en parkeringsafgift på 510 kr. eller mere.

Parkeringskontrollen udføres i henhold til færdelsloven samt den kommunale bekendtgørelse om standsning og parkering i Nordfyns Kommune.

Politiet kan dog stadig uddele parkeringsbøder, hvis en parkering er til fare for andre eller forhindre andre trafikanters færdsel.

Læs mere på www.nordfynskommune.dk/p-kontrol