August

Opstilling til Seniorrådsvalg

29.08.2017

Tirsdag den 21. november 2017 afholdes der valg i Danmark - også til Seniorrådet. Er du interesseret i at vide mere om Seniorrådet og dets arbejde, eller stille op som kandidat til valget, har du mulighed for at deltage på et af valgmøderne i Bogense, Otterup og Søndersø.

Kulturposten 2017

24.08.2017

I Kulturposten finder du tilbud om folkeoplysning, undervisning og
kulturelle arrangementer i Nordfyns Kommune.

Nordfyns Kommune etablerer parkeringskontrol

08.08.2017

Nordfyns Kommune er i gang med at etablere parkeringskontrol, og vores parkeringsvagter er klar til at gå i gang.

Nordfyns Kommune vil gerne nye sommerhusområder

07.08.2017

I forlængelse af den nye planlov har landets kommuner fået mulighed for at ansøge om nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. Se nyhed hos erhvervsstyrelsen her: https://erhvervsstyrelsen.dk/ansoeg-om-sommerhusomraader-og-udviklingsomraader