Teamleder til Handicap og Psykiatri

Ansøgningsfrist d. 22.08.2018

Om jobbet

Handicap og Psykiatri er undervejs med en omorganisering af de teams der kører ude ved borgerne. Vi søger derfor pr. 1. oktober 2018 en faglig og menneskelig kompetent Teamleder, som sammen med områdelederen varetager ledelsen af den forestående spændende udvikling af de udekørende teams. 

Vi vil pr. 1. oktober 2018 organiserer os således, at vi sammenlægger alle de udekørende på både Handicap og Psykiatriområdet i 3 områdeopdelte og tværfaglige teams i henholdsvis: Otterup, Søndersø og Bogense.
Der er samlet set ca. 30 medarbejdere i alt, som er fordelt ud på de 3 teams.
Der vil fra start være fokus på teamdannelse, og der er ekstern bistand til processen, ligesom der vil være ekstern supervision. 

Du får derfor en unik mulighed for at sætte dit aftryk på den videre udvikling sammen med medarbejderne og den øvrige ledelse med afsæt i den rehabiliterende tilgang. 

For stillingen gælder: 

 • Du har det faglige, og sammen med Områdelederen det personalemæssige ansvar samt indsigt og styring af den økonomiske ramme.
 • Du har ansvaret for, at der arbejdes målrettet med den samlede opgaveløsning, koncentreret med fagligheden ift. borgerenes handleplaner samt at der arbejdes med udvikling af kvalitet og kapacitet.
 • Vi lægger vægt på, at der arbejdes målrettet med kvalitetssikring og skærpelse af den faglige profil, så først og fremmest borgeren, men også visitationsafdelingen, tilsynsmyndigheder, pårørende og øvrige samarbejdspartnere har sikkerhed for, og kan mærke solid opgaveløsning og faglig kvalitet. 

Nye tiltag hos os udover omorganiseringen: 

 • Forandringsproces omkring indsatsplaner i retning af endnu mere rehabilitering med vægt på større målfokusering og kortere indsats med tæt tilbagemelding til Myndighed.
 • Bevægelse fra individuelle borgerforløb til gruppeforløb.
 • Etablering af akutpladser samt flere ikke visiterede tilbud.
 • Der arbejdes på at etablerer et nyt set up med ”En Indgang” hvor alle fremtidige indsatser udspringer ud fra. Det betyder, at borgerne kan henvende sig på enkelte dage lokalt i henholdsvis Otterup, Søndersø og Bogense, hvor de betjenes af vores kompetente faglige medarbejdere til videre vurdering.
 • Der vil fra de udekørende og over i ”En Indgang” forestå et tæt samarbejde, som også indbefatter lokalsamfundet og det frivillige foreningsliv.

Din profil

 • Du har en social- eller sundhedsfaglig uddannelse, gerne suppleret med lederuddannelse eller ledererfaring fra en politisk styret organisation.
 • Kendskab til områdets arbejdstidsregler og overenskomstområder, eller lyst til at tilegne dig det.
 • Du er erfaren og din ledelsesstil er velfunderet, tydelig, engageret og understøtter at medarbejderne oplever frihed, trivsel og medbestemmelse i det daglige. Din opgave er, at definere faglig kurs, sikre commitment om den fælles opgaveløsning, og koordinere med den øvrige organisation samt relevante interessenter.
 • Har blik for medarbejdernes forskellighed og kan på respektfuld og visionær vis sætte dem i spil ift. opgaverne og den ønskede retning.
 • Du må have klart blik for holdspil, personaleledelse, stærkt arbejdsmiljø og gode formidlingsevner!
 • Tør du tage førertrøjen på når det gælder udvikling og nytænkning uden at gå på kompromis med værdierne?
 • Vi er på jagt efter en frisk leder og kollega som er optimistisk og nysgerrig. Du skal være god til at tage beslutninger og igangsætte. Har du masser af mod og humor, så er du interessant!

Derfor skal du vælge os

Nordfyns Kommune er en værdibaseret organisation, der tør prøve nye løsninger. Vi tror på innovation som arbejdsform og redskab. Der er ikke så langt fra tanke til handling, en høj grad af fleksibilitet samt kort vej til det politiske niveau. 

Handicap og Psykiatri er et område med store potentialer og engagerede medarbejdere, som er under udvikling. Der er budgetlagte midler til kompetenceudvikling af medarbejderne og generelt en sund økonomi. Her bliver du en del af et dynamisk lederhold. Det betyder, at du udover udvikling af eget område, forventes du også at bidrage til den samlede udvikling af området. Vi vil investere i lederudvikling og bistå hinanden med makkerskab ledelse. 

Nordfyns Kommune har som mål at blive Danmarks sundeste arbejdsplads, og har forskellige motions- og sundhedstiltag. Der er 5 gratis behandlinger årligt via vores sundhedspakker.

Nordfyns Kommune har fokus på kompetenceudvikling og arrangerer løbende interne kurser og uddannelsesforløb.

Nordfyns Kommune har desuden en feriefond, hvorigennem der kan lejes ferieboliger.

Kerneopgaven i Socialpsykiatrien er rammesat i kommunens Velfærdspolitik, samt Strategi for fremtidens Psykiatri.

https://www.nordfynskommune.dk/~/media/Hjemmeside/Topmenu/Om-kommunen/Strategier-og-politikker/Politikker/Velfaerdspolitik-Voksen-og-aeldreomraadet.pdf?la=da

https://www.nordfynskommune.dk/~/media/Hjemmeside/Topmenu/Om-kommunen/Strategier-og-politikker/Strategier/Strategi-for-fremtidens-psykiatri-i-Nordfyns-Kommune-2015.pdf?la=da 

https://epaper.dk/nordfynskommune/stabene/strategiogpolitik/ledelsesgrundlag/

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og personlige kompetencer.
Straffeattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted.

Hvis du vil vide mere

Yderligere oplysninger fås ved kontakt til Henrik Hørslev Hansen, Afdelingsleder for Handicap og Psykiatri tlf. 21322423 (Dog ikke i uge 31 og 32) da kontaktes Sunny Pedersen, Områdeleder Handicap og Psykiatri tlf. 51161803.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag senest onsdag den 22. august 2018.

Ansættelsessamtale forventes afholdt torsdag den 30. august 2018.

Du søger stillingen via linket her på siden.

Om Nordfyns Kommune

Nordfyns Kommune er sundhedscertificeret. Som medarbejder hos os får du en attraktiv sundhedsordning med en lang række sundhedstilbud, som du kan trække på.

Nordfyns Kommune er en innovativ arbejdsplads med modet til at prøve nye ideer af. Vi skaber fremtidens løsninger i et udviklende samarbejde på tværs af fagskel - og sammen med vores borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Det giver nemlig de bedste løsninger.

Se mere på www.nordfynskommune.dk

Nordfyns Kommunes medarbejdergrundlag: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Job-i-Nordfyns-Kommune/En-attraktiv-arbejdsplads/Medarbejder-i-Nordfyns-Kommune

Nordfyns Kommunes personalepolitik: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Job-i-Nordfyns-Kommune/En-attraktiv-arbejdsplads/Personalepolitik

Vision 2021: https://www.nordfynskommune.dk/Politik/Vision-2021

Interesseret? Søg stillingen

Ekstra oplysninger

 • Ansøgningsfrist: 22/08/2018
 • Samtaledato: 30/08/2018
 • Ansættelsesdato: 1. oktober 2018
 • Kontrakt-/ansættelsestype: Fastansættelse
 • Arbejdstid: Fuldtid
 • Arbejdssted: Nordfyns Kommune