Specialundervisningslærer til specialklasserækken Regnbuen – Bogense Skole

Ansøgningsfrist d. 23.11.2018

Om jobbet

Regnbuen har en 31 timers stilling som specialundervisningslærer ledig til besættelse snarest muligt og senest pr. 1. januar 2019.

Regnbuen er et specialundervisningstilbud på Bogense Skole for børn med vidtgående generelle læringsvanskeligheder. Der tages i tilbuddet hånd om sociale og emotionelle udfordringer, som ofte følger af disse læringsvanskeligheder. Regnbuen er fra skoleåret 18/19 organiseret i et Børnemiljø samt et Ungemiljø 1 og et Ungemiljø 2. Der er mulighed for deltagelse i inkluderende aktiviteter i almenskole og/eller fritidstilbud, hvor det vurderes meningsfuldt for eleven. Undervisningen tager udgangspunkt i de opstillede mål for den enkelte elev i dennes handle- og udviklingsplan. Regnbuen er et heldagstilbud, hvor skoledel og fritidsdel udgør en helhed.

Vi søger en lærer, som:

 • har viden, uddannelse og erfaring fra specialområdet.
 • er bredt fagligt funderet og har mod på at udvikle elevernes faglige og sociale færdigheder.
 • arbejder struktureret og systematisk og kan analysere og udarbejde kvalificerede tiltag når der bl.a. arbejdes med nærmeste udviklingszone for barnet på de forskellige udviklingsområder.
 • har en anerkendende tilgang og er god til at skabe rammer og struktur omkring børnene.
 • indgår i og bidrager til det tværprofessionelle samarbejde med det øvrige personale.
 • vil indgå i en organisation, hvor der rådgives, vejledes, videndeles og sparres.
 • er psykisk og fysisk robust i en hverdag hvor tingene ikke altid forløber som planlagt, og hvor nogle af vores børn kan komme i situationer, hvor de kan blive verbalt krænkende eller udadreagerende.
 • besidder indlevelsesevne og kan etablere gode relationer til både børn og forældre.
 • har en fleksibel tilgang til opgaveløsningen og har erfaring med og kan inddrage og anvende relevante specialpædagogiske metoder og hjælpemidler, f.eks. Low arousel, tegn til tale, Teach, Pecs el. lign.
 • er god til at kommunikere såvel mundtligt som skriftligt og kan udarbejde handle- og udviklingsplaner samt statusbeskrivelser med fastsættelse af læringsmål.
 • kan varetage praktisk arbejde – indenfor bl.a. personlig hygiejne.


Vi tilbyder:

 • En spændende, mangfoldig, udviklingsorienteret og dynamisk arbejdsplads. Vi har en dygtig og engageret personalegruppe, som sætter elevernes faglighed, trivsel og dannelse højt.
 • Bogense Skole er beliggende på to matrikler med i alt 555 glade og videbegærlige elever samt ca. 80 medarbejdere. Afdeling Bogense grundskolen med to spor 0. – 9. årg., SFO og Klub, Regnbuen - specialklasser og SFO samt afdeling Kongslund grundskolen med et spor 0. – 6. årg. og SFO.
 • Skolen er en spændende arbejdsplads med et forpligtende fællesskab, både fagligt og socialt, samt et godt, respektfuldt og positivt kollegialt fællesskab/ arbejdsmiljø. Skolens kultur er præget af stor grad af samarbejde.
 • På Bogense Skole har vi fast arbejdstid, men den enkelte medarbejder har mulighed for op til fem timers flextid om ugen, hvor der kan arbejdes på anden matrikel, hvis der ikke er opgaver på skolen der skal løses.
 • På Bogense Skole arbejdes der ud fra et værdigrundlag med afsæt i Glæde, Ordentlighed, Mod og Anerkendelse.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Straffe- og børneattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted.

Hvis du vil vide mere

For yderligere oplysninger bedes du kontakte afdelingsleder, Jane Cortsen: mobil: 21369217 eller skoleleder, Pia Brøndsted Jacobsen: mobil: 21369208.

Du kan læse mere om skolen på http://bogense-skole.skoleporten.dk/sp og på vores Facebookside https://www.facebook.com/Bogenseskole/

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag senest fredag den 23. november 2018.

Ansættelsessamtaler afholdes den onsdag 28. november 2018.

Du søger stillingen via linket her på siden.

Om Nordfyns Kommune

Nordfyns Kommune er sundhedscertificeret. Som medarbejder hos os får du en attraktiv sundhedsordning med en lang række sundhedstilbud, som du kan trække på.

Nordfyns Kommune er en innovativ arbejdsplads med modet til at prøve nye ideer af. Vi skaber fremtidens løsninger i et udviklende samarbejde på tværs af fagskel - og sammen med vores borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Det giver nemlig de bedste løsninger.

Se mere på www.nordfynskommune.dk

Nordfyns Kommunes medarbejdergrundlag: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Job-i-Nordfyns-Kommune/En-attraktiv-arbejdsplads/Medarbejder-i-Nordfyns-Kommune

Nordfyns Kommunes personalepolitik: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Job-i-Nordfyns-Kommune/En-attraktiv-arbejdsplads/Personalepolitik

Vision 2021: https://www.nordfynskommune.dk/Politik/Vision-2021

Interesseret? Søg stillingen

Ekstra oplysninger

 • Ansøgningsfrist: 23/11/2018
 • Samtaledato: 28/11/2018
 • Ansættelsesdato: 1. januar 2019
 • Kontrakt-/ansættelsestype: Fastansættelse
 • Arbejdstid: Deltid
 • Arbejdssted: Bogense