Pædagogmedhjælper til specialklasserækken Regnbuen – Bogense Skole

Ansøgningsfrist d. 23.08.2018

Om jobbet

Regnbuen har en 37 timers pædagogmedhjælperstilling ledig til besættelse snarest muligt og senest pr. 1. oktober 2018. 

Regnbuen er et specialundervisningstilbud på Bogense Skole for børn med vidtgående generelle læringsvanskeligheder. Der tages i tilbuddet hånd om sociale og emotionelle udfordringer, som ofte følger af disse læringsvanskeligheder. Regnbuen er fra skoleåret 18/19 organiseret i et Børnemiljø samt et Ungemiljø 1 og et Ungemiljø 2. Der er mulighed for deltagelse i inkluderende aktiviteter i almenskole og/eller fritidstilbud, hvor det vurderes meningsfuldt for eleven. Undervisningen tager udgangspunkt i de opstillede mål for den enkelte elev i dennes handle- og udviklingsplan. Regn-buen er et heldagstilbud, hvor skoledel og fritidsdel udgør en helhed. 

Vi søger en engageret pædagogmedhjælper, som:

 • har viden, interesse og / eller erfaring fra specialområdet.
 • er stabil og fleksibel.
 • er ansvarsbevidst, omsorgsfuld, nærværende og kan skabe tryghed og glæde for det enkelte barn.
 • har overblik og er god til at skabe rammer og struktur omkring børnene.
 • kan og tør tage initiativ og kan arbejde selvstændigt.
 • vil indgå i en organisation, hvor der rådgives, vejledes, videndeles og sparres.
 • er psykisk og fysisk robust, i en hverdag hvor tingene ikke altid forløber som planlagt, og hvor nogle af vores børn kan komme i situationer, hvor de kan blive verbalt krænkende eller udadreagerende.
 • besidder indlevelsesevne og kan etablere gode relationer til både børn og forældre.
 • kan arbejde indenfor tidsrummet 07.00-17.00.
 • kan varetage praktisk arbejde – indenfor bl.a. personlig hygiejne.
 • kan arbejde i dele af skolens ferier. 

Vi tilbyder:

 • En spændende, mangfoldig, udviklingsorienteret og dynamisk arbejdsplads. Vi har en dygtig og engageret personalegruppe, som sætter elevernes faglighed, trivsel og dannelse højt.
 • Bogense Skole er beliggende på to matrikler med i alt 555 glade og videbegærlige elever samt ca. 80 medarbejdere. Afdeling Bogense grundskolen med to spor 0. – 9. årg., SFO og Klub, Regnbuen - specialklasser og SFO/Klub samt afdeling Kongslund grundskolen med et spor 0. – 6. årg. og SFO.
 • Skolen er en spændende arbejdsplads med et forpligtende fællesskab, både fagligt og socialt, samt et godt, respektfuldt og positivt arbejdsmiljø med plads til begejillegalWord Skolens kultur er præget af stor grad af samarbejde.
 • På Bogense Skole arbejdes der ud fra et værdigrundlag med afsæt i Glæde, Ordentlighed, Mod og Anerkendelse.

Derfor skal du vælge os

Du kan læse mere om skolen på http://bogense-skole.skoleporten.dk/sp og https://www.facebook.com/Bogenseskole/

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Straffe- og børneattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted.

Hvis du vil vide mere

For yderligere oplysninger bedes du kontakte afdelingsleder, Jane Cortsen: mobil: 21369217 eller skoleleder, Pia Brøndsted Jacobsen: mobil: 21369208.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag senest torsdag den 23. august 2018.

Ansættelsessamtaler afholdes den onsdag 29. august 2018. 

Stillingen søges via linket her på siden.

Om Nordfyns Kommune

Nordfyns Kommune er sundhedscertificeret. Som medarbejder hos os får du en attraktiv sundhedsordning med en lang række sundhedstilbud, som du kan trække på.

Nordfyns Kommune er en innovativ arbejdsplads med modet til at prøve nye ideer af. Vi skaber fremtidens løsninger i et udviklende samarbejde på tværs af fagskel - og sammen med vores borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Det giver nemlig de bedste løsninger.

Se mere på www.nordfynskommune.dk

Nordfyns Kommunes medarbejdergrundlag: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Job-i-Nordfyns-Kommune/En-attraktiv-arbejdsplads/Medarbejder-i-Nordfyns-Kommune

Nordfyns Kommunes personalepolitik: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Job-i-Nordfyns-Kommune/En-attraktiv-arbejdsplads/Personalepolitik

Vision 2021: https://www.nordfynskommune.dk/Politik/Vision-2021

Interesseret? Søg stillingen

Ekstra oplysninger

 • Ansøgningsfrist: 23/08/2018
 • Samtaledato: 29. august 2018
 • Ansættelsesdato: 1. oktober 2018
 • Kontrakt-/ansættelsestype: Fastansættelse
 • Arbejdstid: Fuldtid
 • Arbejdssted: Bogense