Overtandlæge til Nordfyns Kommunale Tandpleje

Ansøgningsfrist d. 17.03.2017

Om jobbet

Nordfyns Kommune med ca. 30.000 indbyggere søger en overtandlæge med tiltrædelse 1. maj 2017. Du kommer til at stå i spidsen for engagerede medarbejder og en ny moderne centralklinik beliggende i Søndersø by.

Overtandlægen skal varetage den faglige, personale- og budgetmæssige ledelse af tre faggrupper 

 • 6 tandlæger
 • 2 tandplejere
 • 9 klinikassistenter

Den Kommunale Tandpleje i Nordfyns Kommune betjener cirka 6000 børn og unge. Omsorgstandplejepatienter er udliciteret til ekstern leverandør.  Tandplejen har gennem de senere år gennemgået en centralisering til ét behandlingsområde, da der er opført en ny centralklinik i Søndersø. (Der er endvidere tilknyttet tre undersøgelsesklinikker i henholdsvis Morud, Otterup og Bogense). I den forbindelse henvises til hjemmesiden.
Tandreguleringen drives sammen med fire andre kommuner med et nyt opført center i Odense.
Tandplejens årlige budget er ca. 8.0 mio. kroner.
Overtandlægen indgår i det kliniske og behandlingsmæssige arbejde. Der opstilles ikke fordelt tid til ledelse og klinisk arbejde, det forventes, at du har en fleksibel tilgang til den samlede opgaveportefølje.

Fastsættelsen af den nye overtandlæges fordeling af tid vil ske i dialog med Børne- og Familiechefen under hensyn til den daglige drift.

Overtandlægen skal kunne…

 • leve op til kommunens værdier
 • indgå i det tværfaglige samarbejde
 • respektere og efterleve de eksisterende decentraliseringsaftaler
 • formulere og være tydelig i sin vision for Tandplejen og tandsundheden generelt i kommunen
 • kunne omsætte politiske beslutninger til praksis
 • have fokus på fællesskabet mellem klinikkerne og mellem medarbejderne – og være synlig på alle klinikker
 • have fokus på medarbejdernes trivsel
 • have fokus på muligheden for at indføre nye faglige metoder og materialer
 • dyrke netværket udenfor kommunen og pleje Tandplejens renomme udadtil og skabe et godt grundlag for fremtidig rekruttering.
 • indgå aktivt i Nordfyns Kommunes etablerede ledernetværk

Overtandlægen skal være …

 • en fagligt dygtig tandlæge, og være sparringspartner på behandlingsopgaverne
 • tydelig, engageret og anerkendende
 • udviklingsorienteret og innovativ i sin tilgang til opgaveløsningen
 • modig og skal kunne tage ledelsesmæssige beslutninger på et reflekteret grundlag
 • uformel i sin omgangsform og klar på at tage dialogen
 • åben og venlig
 • servicemindet

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
I forbindelse med ansættelsen indhentes straffe- og børneattest. Det er forudsætning for ansættelsen, at der ikke er noget i straffe- og børneattesten, som er til hindrer for ansættelsen.

Hvis du vil vide mere

Interesserede er velkommen til at kontakte Børne– og Familiechefen Henrik Jacobsen på tlf.nr. 2138 7040 med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Ansøgning

Ansøgning med relevante bilag skal være os i hænde senest fredag den 17. marts 2017.

Der forventes afholdt samtaler mandag i uge 13 – 2017.

Stillingen søges via linket her på siden.

Om os

Nordfyns Kommune er sundhedscertificeret. Som medarbejder hos os får du en attraktiv sundhedsordning med en lang række sundhedstilbud, som du kan trække på.

Nordfyns Kommune er en innovativ arbejdsplads med modet til at prøve nye ideer af. Vi skaber fremtidens løsninger i et udviklende samarbejde på tværs af fagskel - og sammen med vores borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Det giver nemlig de bedste løsninger.

Se mere på www.nordfynskommune.dk

Interesseret? Søg stillingen

Ekstra oplysninger

 • Ansøgningsfrist: 17/03/2017
 • Samtaledato: Forventes afholdt i uge 13 - 2017
 • Ansættelsesdato: 1. maj 2017
 • Kontrakt-/ansættelsestype: Fastansættelse
 • Arbejdstid: Fuldtid
 • Arbejdssted: Søndersø