Ergoterapeut til botilbud for borgere med hjerneskade

Ansøgningsfrist d. 26.09.2018

Om jobbet

Handicapcenter Nordfyn afdeling Møllehaven søger en ergoterapeut til vores botilbud for borgere med medfødt eller erhvervet hjerneskade. Botilbuddet er beliggende i Bogense. Stillingen er normeret til 30 timer ugentligt.

Tiltrædelse 1. november 2018 eller snarrest derefter. 

Handicapcenter Nordfyn er en del af Nordfyns Kommunes Handicap- og Psykiatriafdeling, som er en relativ nyoprettet afdeling, der aktuelt er inde i en omstillings og udviklingsproces, hvor der arbejdes med udvikling og omorganisering af vores tilbudsvifte. Vi har døgndækkede botilbud og botilbud uden døgndækning. Vi har udekørende teams, beskyttede værksteder samt aktivitets og samværstilbud. 

Botilbuddet Møllehaven er beliggende i Bogense, med plads til 9 beboere. Afdelingen er døgnbemandet og er primært målrettet borgere med senhjerneskade, men rummer også borgere med omfattende og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Kendetegnende ved alle borgere er, at de har brug for massiv hjælp og støtte til alle daglige gøremål herunder personlig pleje. Flere af beboerne er kørestolsbrugere og en enkelt får sondemad. Nogle beboere kan desuden være udadreagerende i varierende grad. 

Vi arbejder naturligvis rehabiliterende samt tværfagligt og neuropædagogisk omkring borgerne, for at sikre en høj faglig kvalitet i opgaveløsningen, som tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker til det gode hverdagsliv. Dette bl.a. ved at yde støtte til at udvikle og vedligeholde kognitive, sociale, fysiske, psykiske og emotionelle færdigheder samt deltagelse i den almindelige daglige livsførelse. Med afsæt i neuropædagogikken arbejder vi endvidere med KRAP som metode i det pædagogiske arbejde, og ligesom vi er i gang med at indføre basalstimulation som metode. 

Medarbejdergruppen består af socialpædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedsassister, pædagogiske assistenter samt en køkkenassistent. Vi har kontinuerlig supervision ved ekstern supervisor. Vi har egen bus, der muliggør aktiviteter udenfor huset. Nogle af vores borgere har internt aktivitetstilbud i botilbuddet, hvor vi blandt andet har et sanserum til rådighed, ligesom vi har fået etableret en sansehave som oplevelses- og aktivitetsrum for borgerne. Som ergoterapeut vil du få en særlig opgave med at udvikle på aktiviteterne for de svageste borgere i huset.

Din profil

Vi søger en fagligt stærk medarbejder, som:

 • Har lyst til og erfaring med vores målgruppe og som kan se det spændende i at indgå i tværfagligt samarbejde med pædagoger og social- og sundhedsfaglige kolleger.
 • Kan guide og vejlede kolleger i hensigtsmæssige og forsvarlige forflytninger, som er en særlig udfordring ved borgere med erhvervet hjerneskade.
 • Kendskab til og erfaring med neuropædagogik, sansestimulation og mundstimulation en fordel, men ikke en betingelse, da vi arbejder med kontinuerlig oplæring.
 • Vil tage ansvar for at udvikle aktiviteter herunder vedligeholdende træning, primært for immobile borgere, men også mobile borgere i samarbejde med vores pædagoger.
 • Ser arbejdet med forflytninger og ergonomi for såvel borgere som kolleger som en spændende opgave.
 • Kan vurdere og tage ansvar for bestilling af hjælpemidler i samarbejde med eksterne aktører.
 • Kan og vil deltage i den personlige pleje på lige fod med vores øvrige personalegrupper.
 • Kan arbejde struktureret og håndtere borgere med udadreagerende adfærd, samt evne at se mennesket bag adfærden.
 • Er robust og kan takle borgere, hvis adfærd adskiller sig væsentligt fra de almindelige samfundsmæssige normer.
 • Kan håndtere skriftlig dokumentation, og arbejde målrettet med borgernes indsatsmål.
 • Er indstillet på at arbejde i blandede vagter dag/aften samt hver anden weekend.

Derfor skal du vælge os

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads med en høj grad af faglighed
 • Et godt socialt miljø, humor, gode kolleger og ledelse
 • Gode muligheder for kompetenceudvikling blandt andet gennem efteruddannelse og kontinuerlig supervision
 • En arbejdsplads i udvikling af nye opgaver og nye tilbud
 • God normering med plads til refleksion og eftertanke 

Den pædagogiske og sundhedsfaglige praksis i Handicapcenter Nordfyn er funderet i 4 etiske principper:

 • Hensynet til fysisk og psykisk integritet
 • Respekt for autonomi/selvbestemmelse
 • Agtelse for værdighed
 • Omsorg for det sårbare liv 

Samt i Nordfyn kommunes værdier: 

 • Troværdighed
 • Ordentlighed
 • Åbenhed
 • Synlighed 

De 4 etiske principper er et dialogværktøj, der skal sikre høj faglighed og derved skabe de bedste betingelser for borgerens livsudfoldelse, livskvalitet og trivsel.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Straffeattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted.

Hvis du vil vide mere

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til botilbuddet Møllehaven tlf. 23 67 81 70 eller Områdeleder Anne-Birgitte Helbo tlf. 20 32 45 55.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag senest onsdag den 26. september 2018.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 9. oktober 2018.

Du søger stillingen via linket her på siden.

Om Nordfyns Kommune

Nordfyns Kommune er sundhedscertificeret. Som medarbejder hos os får du en attraktiv sundhedsordning med en lang række sundhedstilbud, som du kan trække på.

Nordfyns Kommune er en innovativ arbejdsplads med modet til at prøve nye ideer af. Vi skaber fremtidens løsninger i et udviklende samarbejde på tværs af fagskel - og sammen med vores borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Det giver nemlig de bedste løsninger.

Se mere på www.nordfynskommune.dk

Nordfyns Kommunes medarbejdergrundlag: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Job-i-Nordfyns-Kommune/En-attraktiv-arbejdsplads/Medarbejder-i-Nordfyns-Kommune

Nordfyns Kommunes personalepolitik: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Job-i-Nordfyns-Kommune/En-attraktiv-arbejdsplads/Personalepolitik

Vision 2021: https://www.nordfynskommune.dk/Politik/Vision-2021

Interesseret? Søg stillingen

Ekstra oplysninger

 • Ansøgningsfrist: 26/09/2018
 • Samtaledato: 9. oktober 2018
 • Ansættelsesdato: 1. november 2018
 • Kontrakt-/ansættelsestype: Fastansættelse
 • Arbejdstid: Deltid
 • Arbejdssted: Bogense