Akutsygeplejersker til Sundhed og Rehabilitering

Ansøgningsfrist d. 08.03.2017

Om jobbet

Nordfyns Kommunes afdeling for Sundhed og Rehabilitering søger 2 sygeplejersker til faste stillinger på 32 timer om ugen. Stillingerne er fortrinsvis dagvagt og med weekendvagt ca. hver 4. uge og med ansættelse den 1. maj 2017 eller hurtigst muligt.

Ved at søge denne stilling forventes det, at du indgår i dækningen af akutsygepleje i Nordfyns kommune.

Det forventes at akutsygeplejen implementeres i løbet af 2017 og fremefter

 • Akutsygeplejen oprettes som en integreret ordning, hvor en gruppe af sygeplejersker skiftes til at dække akutsygeplejen
 • De dage, hvor du ikke er på vagt som akutsygeplejerske deltager du i det almindelige arbejde som hjemmesygeplejerske
 • 1 sygeplejerske vil alle hverdage dække akutsygeplejen i hele kommunen i tidsrummet kl. 9 - 17
 • Der kan gennemsnitligt forventes 3 - 5 akutvagter på fire uger
 • Akutsygeplejersken kører ud fra kontoret i Søndersø
 • Det forventes, at du på sigt gennemfører et diplommodul på 10 ECTS point omhandlende ” Borgere med ustabil kronisk sygdom”

Du vil som almindelig hjemmesygeplejerske være tilknyttet enten Bogense- eller Søndersøkontoret, men kan på sigt blive tilknyttet andet sygeplejekontor.

Akutsygeplejens målgruppe er:

 • Borgere, hvor en akut indsats kan minimere risikoen for indlæggelse
 • Borgere, der kan udskrives tidligt til fortsat kvalificeret observation og behandling i eget hjem
 • Borgere, der lige er udskrevet/henvist med behov for ny sygeplejefaglig udredning  
 • Borgere, hvor øvrige samarbejdspartnere vurderer, at borgeren er tæt på indlæggelse, kan vurderes af akutsygeplejersken med henblik på faglig sparring  
 • Borgere, der i forvejen er kendt i det socialpsykiatriske område, den kommunale sygepleje, hjemmepleje eller er i plejebolig, med akut opstået sygdom, forværring af sygdom eller akut forværring af funktionsevne  
 • Borgere, der henvises via praktiserende læge, sygehus eller vagtlæge til akutsygeplejersken pga. akut forværring af helbredstilstand eller funktionsniveau

Din profil

 • Har mindst 2 års erfaring som sygeplejerske og dine kompetencer matcher målgruppens behov
 • Har rutine i håndteringen af akutte borgere med komplekse og omskiftelige problemstillinger
 • Har viden om og kan arbejde med tidlig opsporing og ISBAR Kan opbygge relationer, udvise tillid og åbenhed, samt samarbejde på tværs med kommunens øvrige afdelinger
 • Kan arbejde struktureret, målrettet og i stand til at bevare overblikket og træffe beslutninger i situationen
 • Har gode kommunikative evner og en anerkendende og positiv tilgang til nye udfordringer og projekter
 • Har faglige kompetencer til at fungere som tovholder i forløb hos borgere med kroniske, fysiske og psykiske sygdomme, borgere i aktivt behandlingsforløb, terminale/døende borgere samt borgere med sparsomme ressourcer
 • Kan planlægge og lede sygepleje selvstændigt, samt facilitere sundhedsfremme og forebyggelse
 • Gerne erfaring med intravenøs væskebehandling, anlæggelse og pleje af kateter, parenteral ernæringsterapi m.m.
 • Anvender og har erfaring med brugen af IT. Vi bruger omsorgsprogrammet KMD Care/Smart Care som dokumentations- og kommunikationsredskab
 • Har kørekort

Derfor skal du vælge os

Nordfyns Kommune oplever en hastig forandring i ”Det nære Sundhedsvæsen”, hvor antallet af ambulante behandlinger er i vækst. Borgere udskrives hurtigere efter iværksat eller endt behandling. Samtidig kommer meget af den behandling, der tidligere krævede indlæggelse til at foregå ambulant eller i hjemmet.

Derfor ønsker Nordfyns Kommune at styrke Sygeplejen og organisationen med indførelse af akutsygepleje. Hensigten med akutsygeplejen er, at styrke patientsikkerheden og kvaliteten af de enkelte borgerforløb ved at fremme koordinationen ved udskrivelser eller give yderligere mulighed for opfølgning efter tidlig opsporing, hvor enten sygehus, praktiserende læge, vagtlæge eller kolleger skønner det hensigtsmæssigt at involvere akutsygeplejen.

Vi tilbyder:

 • Et spændende, udfordrende og selvstændigt job i en værdibaseret organisation, hvor du dagligt bliver udfordret i dit arbejde med den komplekse sygepleje
 • En organisation, der arbejder målrettet med tidlig opsporing via triagering og tværfaglige møder
 • En organisation, der arbejder målrettet med tværfaglig rehabilitering, sundhedsfremme, forebyggelse og velfærdsteknologi
 • Engagerede og dygtige kolleger, som hver dag arbejder med at styrke indsatsen i Det Nære Sundhedsvæsen, og som i et tæt samarbejde med vores tværfaglige samarbejdspartnere arbejder på at fremme sundhed og forebygge sygdom hos borgerne i Nordfyns Kommune
 • Mulighed for indflydelse på eget arbejde i samarbejde med kolleger og ledelse
 • Introduktion og oplæring tilrettet erfaring og kompetencer
 • GPS, kommunikationsudstyr og hjemmeplejebil til rådighed

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Straffeattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted.

Hvis du vil vide mere

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Afdelingsleder Carsten Andreasen på mobilnr. 21 83 16 99.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag senest den 8. marts 2017.

Samtaler forventes afholdt i uge 11.

Stillingen søges via linket her på siden.

Om os

Nordfyns Kommune er sundhedscertificeret. Som medarbejder hos os får du en attraktiv sundhedsordning med en lang række sundhedstilbud, som du kan trække på.

Nordfyns Kommune er en innovativ arbejdsplads med modet til at prøve nye ideer af. Vi skaber fremtidens løsninger i et udviklende samarbejde på tværs af fagskel - og sammen med vores borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Det giver nemlig de bedste løsninger.

Se mere på www.nordfynskommune.dk

Interesseret? Søg stillingen

Ekstra oplysninger

 • Ansøgningsfrist: 08/03/2017
 • Samtaledato: Uge 11 - 2017
 • Ansættelsesdato: 1. maj 2017
 • Kontrakt-/ansættelsestype: Fastansættelse
 • Arbejdstid: Deltid
 • Arbejdssted: Nordfyns Kommune