2 lærere til Særslev-Hårslev-Skolen

Ansøgningsfrist d. 24.08.2017

Om jobbet

Vil du være med til at gøre en forskel og arbejde på en skole i rivende udvikling, så bør du overveje om det er tid til at komme til Nordfyn. Begge stillinger er faste og på fuld tid.

Stilling 1: Følgende fag ønskes besat – dansk, drengeidræt, natur & teknologi samt valgfaget medier for 7. + 8. årgang.

Derudover forventes det, at ansøger har lyst og kompetencer til, at blive koordinator på afdelingen. Koordinatoropgaven løses sammen med en erfaren lærer fra afdelingen. I stillingen er der ligeledes mulighed for at blive pædagogisk IT-vejleder for begge skoleafdelinger. I skoleåret 2017/2018 vil der på området være fokus på implementering af Meebook og digitale læremidler. Som pædagogisk IT-vejleder arbejder man på Særslev-Hårslev-Skolen udelukkende med pædagogiske tiltag og kollegavejledning, da skolen har en IT-supporter ansat til at supportere alt hardware. Stillingens fag læses på afdeling Hårslev med undtagelse af valgfag.

Stilling 2: I samarbejde med skolens læsevejledere og matematikvejleder vil man skulle indgå som 2-lærer i 6.-9. årgang i fagene dansk og matematik. Der er en forventning til, at ansøger har kompetencer til, at arbejde med differentieret holdundervisning i begge fag. Stillingens fag læses på afd. Særslev.

I skoleåret 2017/2018 har vi blandt andet følgende indsatser:

 • Mobilhoteller i alle klasser. Vi ønsker at få mere fokus på læring og trivsel ved at flytte fokus fra elevernes mobiltelefoner til det der sker i undervisningen og relationerne i klassen.
 • Meebook. Vi har afsat fælles forberedelsestid til alle team, således det er muligt at komme godt i gang med platformen.
 • RUSAK. Vi har fået dispensation til at arbejde med aldersblandede klasser og rullende skolestart på vores afdeling i Hårslev.
 • Projekt ”Elevløft”. Afd. Særslev deltager i projektet for at løfte alle elever yderligere.
 • Skoleskak. Vi er i gang med at etablere et samarbejde med Dansk Skoleskak for at implementere skak i matematikundervisningen i indskolingen på begge skoleafdelinger.
 • Pilotskole indenfor udvikling og afprøvning af velfærdsteknologier indenfor inklusion i samarbejde med Public Intelligence, Odense.

Din profil

Vi søger lærere som med faglig stolthed, lyst og interesse vil indgå i et positivt samarbejde, herunder

 • fagligt velfunderet og ambitiøs
 • vil være med til at videreudvikle skolen
 • brænder for sine fag og for eleverne
 • åben for forandringer og udfordringer
 • anerkendende tilgang
 • prioriterer samarbejde
 • god til forældrekommunikation
 • højt ambitionsniveau for alle elever

Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor vi vægter

 • et fagligt højt niveau
 • respekt for forskelligheder og omsorg for hinanden
 • en tryg atmosfære for alle
 • gensidig respekt for alle samarbejdspartnere
 • et tæt og tillidsfuldt samarbejde med kollegaer, ledelse og forældre
 • gode arbejdsforhold, herunder fleksibel tilgang til arbejdstidsaftalen, således at arbejdsliv og privatliv kan hænge bedre sammen.

Derfor skal du vælge os

Særslev-Hårslev-Skolen består af afd. Særslev med 227 elever fordelt på 0.-9. årgang, afd. Hårslev med 96 elever fordelt på 0.-6. årgang. På afd. Hårslev har vi ca. 30 børn i Børnehuset Hårslev og ved siden af afd. Særslev, har vi Børnehuset Særslev med ca. 45 børn. Derudover er dagplejen ligeledes en del af organisationen.

Særslev-Hårslev-Skolen har de seneste år været igennem en forvandling fra at være enkeltstående institutioner, til at være blevet en samlet organisation, der dækker hele 0-18 års området. Sidste medlem i organisationen kom til august 2015 i form af en yderst velfungerende dagpleje.

Hele Særslev-Hårslev-Skolens personale og bestyrelse arbejder løbende med udviklingsarbejdet omkring de værdier, der skal kendetegne hele organisationen og samtidig være en del af værdierne i Nordfyns Kommune. Disse værdier, med udgangspunkt i kerneopgaven, læring, leg og trivsel skal skabe en rød tråd op igennem hele organisationen og give eleverne der forlader Særslev-Hårslev-Skolen efter 9. årgang, de absolut bedst mulige kompetencer.

På skole- og institutionsområdet er vi tilmeldt Program for Læringsledelse, hvor vi i dette skoleår har valgt at fokusere på feedback & klasseledelse. Derudover arbejder vi intenst på hele tiden at justere vores pædagogiske og didaktiske indsatser, således vi skaber de bedste rammer for elevernes læring og trivsel.

Senest har vi sammen med bestyrelsen valgt at veksle en stor del af den understøttende undervisning til 2-voksen tid, da vi derved kan opnå kortere skemaer og flere hænder ude i undervisningen til blandt andet holddeling. Denne model giver ligeledes bedre arbejdsbetingelser for teamsamarbejdet, da det er muligt at mødes tidligere på eftermiddagen.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Straffe- og børneattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted.

Hvis du vil vide mere

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til distriktsleder Wilhelm Hallum på tlf.nr.:20 16 07 94.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning vedlagt relevant dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse, senest torsdag den 24. august 2017.

Samtaler forventes afholdt uge 35 – 2017.

Ansættelse pr. 1. oktober 2017.

Stillingen søges via linket her på siden.

Om os

Nordfyns Kommune er sundhedscertificeret. Som medarbejder hos os får du en attraktiv sundhedsordning med en lang række sundhedstilbud, som du kan trække på.

Nordfyns Kommune er en innovativ arbejdsplads med modet til at prøve nye ideer af. Vi skaber fremtidens løsninger i et udviklende samarbejde på tværs af fagskel - og sammen med vores borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Det giver nemlig de bedste løsninger.

Se mere på www.nordfynskommune.dk

Nordfyns Kommunes medarbejdergrundlag: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Job-i-Nordfyns-Kommune/En-attraktiv-arbejdsplads/Medarbejder-i-Nordfyns-Kommune

Nordfyns Kommunes personalepolitik: https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Job-i-Nordfyns-Kommune/En-attraktiv-arbejdsplads/Personalepolitik

Interesseret? Søg stillingen

Ekstra oplysninger

 • Ansøgningsfrist: 24/08/2017
 • Samtaledato: Uge 35 - 2017
 • Ansættelsesdato: 1. oktober 2014
 • Kontrakt-/ansættelsestype: Fastansættelse
 • Arbejdstid: Fuldtid
 • Arbejdssted: Særslev