2017

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Nordfyns Kommune

22.12.2017

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 21. december 2017, at fremlægge et forslag til kommuneplanen i offentlig høring. Planforslaget er i høring i perioden fra den 22. dec. 2017 til fredag den 23. marts 2018

Kommuneplantillæg nr. 22 samt tillæg til Lokalplan 2011-4, Sommderhusområde ved Strandgyden

22.12.2017

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 21. december 2017 vedtaget de nævnte planer endeligt. Planlægningen er gennemført for at sikre udviklingen af området

Miljøgodkendelse til H. C. Andersen Airport

21.12.2017

Forlængelse af miljøgodkendelse til H. C. Andersen Airport.

Landzonetilladelse - Endelavevej 1, Bogense

21.12.2017

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Landzonetilladelse - Langehede 54, Søndersø

20.12.2017

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Offentlig høring efter vandløbsloven - Stavis Å, Morud

19.12.2017

Høring om udlægning af skjulesten på en strækning i Stavis Å ved Langesøhallen i Morud.

Landzonetilladelse - Bladstrupvej 71, Bogense

15.12.2017

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Landzonetilladelse Elvedgårdsvej 18, 5474 Veflinge

14.12.2017

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse efter planlovens § 35

Landzonetilladelse - Østerballevej 27, Otterup

11.12.2017

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Landzonetilladelse - Rugårdsvej 706, Morud

08.12.2017

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

1 2 3 4 5