Offentliggørelser

Vandindvindingstilladelse Matr. 4h Harritslev By

16.02.2018

Fornyelse af tilladelse til vandindvindingstilladelse på matr. nr. 4h Harritslev By, Skovby, Nordfyns Kommune

Landzonetilladelse - Klintebjergvej 75, Otterup

16.02.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

4 ugers høring: Partsdeling Bogense Bybæk

09.02.2018

Nordfyns Kommune påtænker at træffe beslutning om partsdeling af Klimaprojekt Bogense Bybæk.

Landzonetilladelse - Odensevej 145, Søndersø

08.02.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Landzonetilladelse - Fabriksvej 31, Skamby

08.02.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Forannoncering Bogensevej 49 5471

07.02.2018

Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning om ændring af svineproduktionen på Bogensevej 49, 5471 Søndersø, efter Bekendtgørelsen af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning nr. 256 af 21. marts 2017.

Landzonetilladelse - Sasserod 18, Veflinge

07.02.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Landzonetilladelse - Flyvesandsvej 12, Otterup

06.02.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse

Vandløbsgodkendelse og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til udlægning af skjulesten i Stavis Å ved Morud

02.02.2018

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter vandløbsloven til udlægning af skjulesten i Stavis Å ved Morud.
Der meddeles endvidere tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven samt afgørelse om ikke-VVM-pligt.

Høring af Kommuneplantillæg nr. 23 og Lokalplan nr. 2017-7 Sommerhusområde ved Slåenvej m.fl.

31.01.2018

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 25. januar 2018 vedtaget, at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring.

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kontakt

Strategi og Politik
Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00