Besøg på kommunale institutioner

Kommunen stiller sig efter aftale til rådighed for besøgende på kommunale institutioner.

Af hensyn til institutionens daglige arbejde, er der ikke offentlig adgang til kommunale institutioner, men man kan altid kontakte en institution med henblik på et besøg.

Besøgende får selvfølgelig ikke kendskab til fortrolige oplysninger.

Praktisk:

Der skal udarbejdes et program til besøget for at sikre, at alle interesserede behandles lige og for at lave spilleregler for, hvordan besøget skal finde sted, så det sker under størst mulig hensyntagen til såvel brugere/beboere som ansatte.

A. Besøg under Folketingsvalgkamp/EUvalgkamp

1. Direktøren beslutter, om en anmodning om besøg kan imødekommes

2. Strategi og Politik orienteres om besøget på strategiogpolitik@nordfynskommune.dk

3. I bekræftende fald inviteres:
a. Borgmesteren
b. Udvalgsformanden

4. Programmet udfærdiges i henhold til DesignGuiden, godkendes og underskrives af direktøren og/eller ledelsen på den pågældende institution

5. Den praktiske planlægning gennemføres i samarbejde mellem institution og fagforvaltning

B. Besøg under kommunal/regionsvalgkamp

Samme procedure som nævnt under punkt A.

C. Officielle besøg (ministerbesøg, besøg fra andre kommuner og lignende)

Samme procedure som nævnt under punkt A.

Siden blev sidst opdateret 03.06.2015 af indholdsansvarlig RIKKLA

Kontakt

Nordfyns Kommune

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00