Udendørsarrangementer

Leje af område

Du har mulighed for at leje torve, grønne områder, cirkuspladser eller et kommunalt vejareal, hvis du gerne vil benytte et offentligt areal til afholdelse af et arrangement. Du kan finde nærmere oplysninger om arealerne og retningslinjerne, samt et ansøgningsskema på følgende hjemmeside:

 https://www.nordfynskommune.dk/Erhverv/Erhverv-og-landbrug/Oevrige_erhverv/Leje-af-torve-cirkuspladser-mv

Vej og Park er den ansvarlige afdeling for området i Nordfyns Kommune.


Brug af vejareal

Hvis dit udendørsarrangement involverer brug af offentlige veje og pladser i Nordfyns Kommune, skal du søge Nordfyns Kommunes driftafdeling om tilladelse. Du finder yderligere informationer, vejledninger og ansøgningsskemaer på følgende hjemmeside: https://www.nordfynskommune.dk/Erhverv/Erhverv-og-landbrug/Brug-af-vejareal  


Tilladelse hos politiet

Hvis du vil afholde en større begivenhed, skal du søge politiet om tilladelse. Der kan for eksempel være tale om afholdelse af et motionsløb, et cykelløb eller en koncert. 

Du finder yderligere oplysninger, samt de relevante blanketter på politiets hjemmeside: Arrangementer | Ansøg | Politi