Hvem kan få et fritidspas?

For at få et fritidspas skal barnet være imellem 3 og 17 år og den samlede indtægt for husstanden, hvor barnet har bopæl, må ikke overstige 201.228 kr. om året. Dette svarer til, at man kan få 90 % i økonomisk friplads til et pasningstilbud.  

Er der mere end ét barn i husstanden forhøjes indkomstgrænsen med 7.000 kr. pr. barn udover det første.

Eksempel: Har du 3 børn hæves indkomstgrænsen med 2 * 7.000 kr. = 14.000 kr. Dermed skal hustandsindkomsten være under 215.228 kr. (201.228 kr. + 14.000 kr.) pr. år for at børnene kan modtage et fritidspas.

For enlige forsørgere hæves indkomstgrænsen med yderligere 62.139 kr. til 263.367 kr. plus eventuelle børn.

Eksempel: Er du enlig forsørger med 3 børn hæves indkomstgrænsen med 62.139 kr. + 14.000 kr. (2 * 7.000 kr.) = 76.139 kr. Det vil sige, at husstandsindkomsten pr. år skal være under 277.367 kr. for at børnene kan modtage fritidspas.

Hvordan bruger man fritidspasset?

Med fritidspasset i hånden kan barnet deltage i en fritidsaktivitet uden at betale kontingent. Fritidspasset kan også bruges til at dække en eventuelt egenbetaling, hvis barnet deltager i spejderlejre, stævner og ture i forbindelse med fritidsaktiviteten, ligesom det kan benyttes til tøj, der benyttes til fritidsaktiviteten, hvis indkøbet foretages via foreningen (for eksempel en gymnastikdragt til gymnastikopvisning). 

Fritidspasset gælder til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Nordfyns Kommune. Foreningerne kan du finde under foreningsoversigten på Nordfyns Kommunes fritidsportal: https://fritidsportal.nordfynskommune.dk

Foreningen skal udfylde side 2 i fritidspasset og registrere, hvilket barn og hvilke aktiviteter fritidspasset benyttes til, samt kontingentets og eventuelt øvrige udgifters størrelse. Foreningen får refunderet udgifterne i forbindelse med udbetaling af medlemsaktivitetstilskuddet. 

Hvordan får man et fritidspas?

Nordfyns Kommune sender automatisk fritidspas ud til alle de børn og unge, der er imellem 3 og 17 år og som har fået tildelt minimum 90 % økonomisk friplads i en daginstitution.  

Mange børn og unge, der lever op til kriterierne for fritidspasset, får det dog ikke tilsendt automatisk, da de ikke er tilknyttet et pasningstilbud. Her fås fritidspasset ved henvendelse til Kultur- og Fritidsafdelingen på mail kultur-fritid@nordfynskommune.dk eller telefon 6482 8090.