Skamby bør man besøge

Landsbyen Skamby blev grundlagt i vikingetiden. Den var landsby indtil 1882, hvor Nordfynske Jernbane blev etableret. Som landsby fik den en kirke, og da Skamby var herredsbyen i Skam Herred, lå tingstedet her.


En gang i middelalderen er en større Skamby blevet opdelt, ’sprængt’ i en række mindre landsbyer, ’torper’. De er Bolmerod, Bare Brødstrup, Bastrup, Torup, Glavendrup, Ullerup og Rostrup, som ligger rundt om Skamby.

  

Stationen blev anlagt en kilometer nord for landsbyen, halvvejs i Bolmerod. Banen løb langs Stationsvej. Snart kom en gæstgivergård og en købmandsbutik til. De ligger der endnu, hvor Bredgade og Stationsvej deler sig.  Gennem de efterfølgende ca. 140 år blev området mellem stationen og landsbyen bebygget med boliger og mindre virksomheder. Fabriksvej kom til. 

Banen lukkede i 1966. Dens forløb kan stadig ses mod øst.  Stationsbyen er ændret men værd at se og fortæller en typisk 1900-talshistorie.


Station

Stationen, som den ser ud i 2020. Banen løb hen over det grønne område.


Gavlen på Skamby Station

Stationens gavl før den blev malet sidste gang.


Skamby

Udsigt mod landsbyen. Forbi boliger og virksomheder.


Grise

Svin klar til afsendelse til slagteriet for 100 år siden. Stationen øverst t.h.

Foto: Odense Bys Museer.


Se flere billeder her: 

http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/#zoom=10&lat=55.3&lng=10.4