Vagtbygningen på Middelfartvej

Sydvest for Skovby ved Middelfartvej 78, 5400 Bogense ligger i dag et forstærket hus, hvor radarstationens strømgenerator stod. Bygningen blev også brugt til administration af flygtningelejren under og umiddelbart efter 2. Verdenskrig.  
 
Du kan tage en tur forbi området og ved hjælp af teksten, kortet og billederne herfra siden forestille dig, hvordan der var under 2. Verdenskrig, hvor tyskerne havde en radarstation med kodenavn FAUN her. Den kan ses på Luftwaffe-billedet fra 1944 her nedenfor. 
 
Stationen overvågede lufttrafikken og sørgede for at lede tyske natjager frem til allierede bombefly. Sådanne radarstationer var spredt over hele Danmark. FAUN blev også i visse tilfælde hjemsted for arrest og tortur af tilfangetagne modstandsfolk fra Nordfyn.
 
Ved Befrielsen overtog modstandsbevægelsen stationen, og i juli 1945 kom englænderne til. De fjernede det værdifulde tekniske udstyr. Herefter blev stationen frem til april 1946 ændret til lejr for østpreussiske flygtninge. 
 
I starten i interimistiske bygninger, men efter tilflytning af barakker fra andre steder, etablering af ordentlige sanitære installationer, køkkenhave, børnehave og skole, blev det bolig for henved 1200 flygtninge. Mange ældre men også mange børn. I alt var der, så vidt det kan tælles på oversigtsbilledet nedenfor, ca. 50 bygninger i lejren.


Tysk radar- og pejlestation og flygtningelejr.

Efter: Petersen, Palle E.: Skovby-lejren - Tysk radar- og pejlestation og flygtningelejr.

Sletten 2001 side 54-64.Luftwaffe 1944

Luftwaffe 1944


Vagtbygning

Vagtbygningen ved Middelfartvej 78, 5400 Bogense, overfor, hvor radarstationen og lejeren lå.